Digitalisasi
PKS

Membawa PKS Malaysia ke Tahap Seterusnya

Peluang dan Pertumbuhan Perniagaan Baharu Dalam Ekosistem yang Mantap

Malaysia Digital akan meningkatkan ekosistem digital menerusi Program Mangkin Malaysia Digital (PEMANGKIN) dan projek-projek pendigitalan bersasar dengan penglibatan lebih banyak pemain industri tempatan berdasarkan pendekatan seluruh negara. Ketahui bagaimana anda boleh menyertai inisiatif ini.

Ketahui Inisiatif Kami untuk Perniagaan

Membawa PKS Malaysia ke Tahap Seterusnya

Perusahaan Sederhana Kecil (PKS) merupakan pemacu utama pertumbuhan pekerjaan dan ekonomi Malaysia dan hampir 99% daripada jumlah perniagaan di Malaysia adalah PKS.

Ini penting untuk membolehkan PKS Malaysia bergerak menuju digitalisasi untuk terus mempercepat Ekonomi Digital.

Prestasi & kesan

Industri PKS Malaysia telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Berikut adalah angka akhir tahun untuk tahun 2018.

 

Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

0 %
Sumbangan PKS Terhadap Ekspot Negara

3.4% Pertumbuhan Tahunan PKS bagi Eksport

0 %
Sumbangan PKS Terhadap KDNK

.2% Pertumbuhan Tahunan PKS terhadap KDNK

0 %
Pekerjaan PKS

3.2% Pertumbuhan Tahunan PKS mengenai Pekerjaan

Prestasi PKS Mengikut Sektor dan Saiz

Perangkaan Jabatan Statistik menunjukkan sumbangan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) tempatan kepada keluaran dalam negara kasar (KDNK) meningkat kepada 38.3 peratus pada 2008 berbanding 37.8 peratus tahun sebelumnya. Prestasi ini disumbangkan oleh pertumbuhan dalam sektor perkhidmatan dan pembuatan sekaligus mendorong eksport PKS meningkat.

 

Sumber: Banci Ekonomi 2016: Profil Perusahaan Kecil dan Sederhana, Jabatan Perangkaan Malaysia

0 %
Perkhidmatan

809,126 PKS di Sektor Perkhidmatan

0 %
Pembuatan

47,698 PKS di Sektor Pembuatan

0 %
Pembinaan

39,158 PKS di Sektor Pembuatan

0 %
Pertanian

10,218 PKS di Sektor Pembuatan

0 %
Perlombongan & Kuari

865 PKS di Sektor Pembuatan

Inisiatif Digital Kami

100 Go Digital

Ketahui langkah demi langkah untuk bergerak lebih tinggi dalam perjalanan digitalisasi perniagaan

Geran Automasi Pintar (SAG)

Ketahui bagaimana kerajaan menyokong syarikat PKS dengan membantu mereka mengautomasikan proses perniagaan mereka dan memacu ke arah digitalisasi.

SME Digital Accelerator

Program transformasi berstruktur untuk membolehkan perniagaan menggunakan digital dengan hasil berasaskan hasil.

Perniagaan Perkongsian Ekonomi

Ketahui bagaimana anda boleh menggunakan pelbagai penyelesaian dan perkhidmatan Ekonomi Perkongsian untuk perniagaan anda hari ini.

Merintis Laluan Baharu dalam Ekonomi Digital

Inovasi terhebat kadangkala boleh datang dari tempat yang paling tidak terjangka. Dalam era digital ini, bakal usahawan dan pemula berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk mengganggu industri kerana teknologi membolehkan mereka membawa pemikiran dan idea mereka dengan pantas.

 

Kami percaya bahawa usahawan, syarikat permulaan dan perusahaan kecil sederhana adalah kunci untuk melonjakkan ekonomi digital negara ke peringkat seterusnya, itulah sebabnya kami telah memperkenalkan beberapa siri inisiatif yang membantu kumpulan gigih ini dengan usaha mereka.

Malaysia Tech Entrepreneur Programme (MTEP)

Inilah cara kami membantu bakal usahawan teknologi untuk mencapai impian mereka 

eCommerce

Lihat bagaimana eCommerce memacu pembangunan ekonomi digital Malaysia  

Global Acceleration and Innovation Network (GAIN)

Inilah cara kami mendorong syarikat kecil ke peringkat global  

Digital Creative Ecosystem (DICE)

Ketahui cara kami mendorong ekosistem kreatif digital ke tahap yang lebih tinggi  

DataKITA

DataKITA ialah satu inisiatif untuk meningkatkan ketersediaan data dalam ekosistem, meningkatkan kebolehcapaian data dan menggalakkan penggunaan data dalam industri  

Sharing Economy Ecosystem

Menggunakan Platform Digital dalam Perkongsian Barangan, Aset dan Perkhidmatan  

Kearah Transformasi Digital

Oleh kerana gangguan digital terus mengubah dunia perniagaan secara mendadak, banyak syarikat diminta untuk menerima perubahan atau menghadapi risiko yang diberikan usang oleh perarakan teknologi tanpa henti.

 

Untuk membantu syarikat Malaysia menyesuaikan diri dengan perubahan paradigma yang besar ini, kami telah memperkenalkan satu siri inisiatif yang bertujuan membantu syarikat menggunakan digital mereka perjalanan transformasi.

Cabaran untuk Transformasi Digital

Agar ekonomi digital Malaysia dapat maju kehadapan, syarikat Malaysia perlu menyesuaikan diri dengan cara teknologi mengubah peraturan perniagaan. Berikut adalah beberapa cabaran yang dihadapi oleh syarikat Malaysia hari ini:

Persepsi bahawa Transformasi Digital kelihatan pantas dan kompleks

Batasan belanjawan sebagai penggunaan digital mungkin bukan sebahagian daripada keseluruhannya strategi

Kurangnya pendekatan berstruktur untuk Transformasi Digital

Kekurangan profesional digital untuk menyokong perjalanan

Inisiatif Digital Kami

Program Percepatan Transformasi Digital

Inilah cara kami membantu syarikat Malaysia dengan rancangan transformasi digital mereka

Makmal Transformasi Digital

Ketahui bagaimana kami mengumpulkan pakar digital dan inovator untuk membantu dengan perjalanan transformasi digital syarikat

Hab Pembuatan Digital

Inilah cara kami membantu pengeluar membuat persediaan untuk Industri 4.0

Ekosistem Inovasi Digital

Ketahui pemangkin yang membolehkan kita menjalankan perniagaan dengan bukti masa depan

Program Perusahaan yang dipacu data

Ketahui lebih lanjut bagaimana Program Perusahaan dipacu data mengembangkan perusahaan perniagaan ke arah membuat keputusan berdasarkan data

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami segera.