MEMBAWA PKS MALAYSIA KE TAHAP SETERUSNYA

Perusahaan Sederhana Kecil (PKS) merupakan pemacu utama pertumbuhan pekerjaan dan ekonomi Malaysia dan hampir 99% daripada jumlah perniagaan di Malaysia adalah PKS.

Ini penting untuk membolehkan PKS Malaysia bergerak menuju digitalisasi untuk terus mempercepat Ekonomi Digital.

Prestasi & kesan

Industri PKS Malaysia telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Berikut adalah angka akhir tahun untuk tahun 2018.


Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

17.3%

SUMBANGAN PKS TERHADAP EKSPORT NEGARA

3.4% Pertumbuhan Tahunan PKS bagi Eksport
38.3%

SUMBANGAN PKS TERHADAP KDNK

6.2% Pertumbuhan Tahunan PKS terhadap KDNK
66.2%

PEKERJAAN PKS

3.2% Pertumbuhan Tahunan PKS mengenai Pekerjaan

PRESTASI PKS MENGIKUT SEKTOR DAN SAIZ

Perangkaan Jabatan Statistik menunjukkan sumbangan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) tempatan kepada keluaran dalam negara kasar (KDNK) meningkat kepada 38.3 peratus pada 2008 berbanding 37.8 peratus tahun sebelumnya. Prestasi ini disumbangkan oleh pertumbuhan dalam sektor perkhidmatan dan pembuatan sekaligus mendorong eksport PKS meningkat.


Sumber: Banci Ekonomi 2016: Profil Perusahaan Kecil dan Sederhana, Jabatan Perangkaan Malaysia

89.2%

PERKHIDMATAN

809,126 PKS di Sektor Perkhidmatan
5.3%

PEMBUATAN

47,698 PKS di Sektor Pembuatan
4.3%

PEMBINAAN

39,158 PKS di Sektor Pembuatan
1.1%

PERTANIAN

10,218 PKS di Sektor Pembuatan
0.1%

PERLOMBONGAN & MENGUASAI

865 PKS di Sektor Pembuatan

Geran Digitalisasi Perniagaan PKS

Ketahui bagaimana kerajaan menyokong PKS untuk mengambil langkah digitalisasi untuk operasi perniagaan mereka

KETAHUI LEBIH LANJUT

100 Go Digital

Ketahui langkah demi langkah untuk bergerak lebih tinggi dalam perjalanan digitalisasi perniagaan

KETAHUI LEBIH LANJUT

GERAN AUTOMASI PINTAR (SAG)

Ketahui bagaimana kerajaan menyokong syarikat PKS dengan membantu mereka mengautomasikan proses perniagaan mereka dan memacu ke arah digitalisasi.

Ketahui Lebih Lanjut

SME DIGITAL ACCELERATOR

Structured transformation program to enable businesses to adopt digital with outcome-based results.

Learn More

Perniagaan Perkongsian Ekonomi

Ketahui bagaimana anda boleh menggunakan pelbagai penyelesaian dan perkhidmatan Ekonomi Perkongsian untuk perniagaan anda hari ini.

Learn More