MyDigitalWorkforce WorkinTech (MYWiT)

Dapatkan pekerja digital dengan insentif gaji dan subsidi latihanDisokong Oleh

Apa itu MYWiT?

MyDigitalWorkforce Work in Tech (MYWiT) memberi insentif kepada majikan untuk menggambil pekerja Malaysia untuk pekerjaan teknologi dan perkhidmatan digital melalui insentif gaji dan latihan.

Insentif ini dibiayai oleh Kerajaan Malaysia untuk mendorong para majikan memberikan peluang pekerjaan kepada warga yang menganggur.

Apakah yang ditawarkan? Inisiatif ini menawarkan subsidi gaji sebanyak 40% daripada gaji bulanan selama 6 bulan dan insentif latihan bagi latihan dalaman atau luaran/pihak ketiga.

Manfaat MYWiT?

Majikan

Kurangkan kos pengambilan pekerja baru dengan subsidi gaji dan insentif

Pencari Kerja

Gandakan keupayaan anda dan mulakan kerjaya di syarikat teknologi atau perkhidmatan digital

Perkasakan dan Latih Semula Pekerja

Tingkatkan kemahiran digital dan teknologi pekerja baru anda pada kos yang lebih rendah dengan insentif latihan

Majikan

Kurangkan kos pengambilan pekerja baru menerusi subsidi gaji

Peluang Pekerjaan

Bekerja dengan syarikat perkhidmatan digital

Perkasakan pekerja

Tingkatkan kemahiran pekerja dengan kos lebih rendah melalui insentif latihan kemahiran digital

 

Syarikat Mencari PekerjaIndividu Mencari Pekerjaan

Insentif

Insentif yang disediakan adalah bagi syarikat yang mengupah siswazah baru/ rakyat Malaysia yang tidak bekerja/ pekerja yang diberhentikan bagi pekerjaan berikut:

1. Jawatan dalam bidang Teknologi Digital bagi mana-mana industri

2. Jawatan dalam bidang Perkhidmatan Digital bagi mana-mana industri

Insentif tersebut merangkumi:

Subsidi gaji:

 • 40% daripada gaji bulanan selama 6 bulan (maksimum insentif yang diberikan adalah sebanyak 40% daripada RM6,500/bulan, iaitu RM2,600/orang/bulan)

 • Gaji minumum: RM2,000/month

Subsidi latihan bagi latihan dalaman atau luaran/ pihak ketiga:

 • Latihan dalaman (minimum 40 jam/orang) : sehingga RM5,000/orang

 • Latihan luaran: sehingga RM8,000/orang

Pilih kursus latihan anda dari sini: Direktori Latihan Kemahiran Digital MDEC

Kriteria Kelayakan:

 • Diperbadankan di Malaysia
 • Modal berbayar minimum: RM20,000
 • Menawarkan pekerjaan minimum selama 12 bulan
 • Tidak mempunyai hubungan keluarga / perniagaan yang rapat dengan ahli Lembaga pengarah, pemegang saham atau pekerja MDEC
 • Warganegara Malaysia
 • Tiada pekerjaan tetap sekurang-kurangnya 2 bulan/siswazah baru/pekerja yang diberhentikan
 • Tarikh mula bekerja dengan syarikat antara 5 April 2021 hingga 30 April 2022 (seperti yang dinyatakan dalam Surat Tawaran Pekerjaan)
 • Bukan ahli keluarga terdekat kepada pengarah atau pemegang saham dalam syarikat pengambilan pekerja
 • Bukan penerima/bekas penerima manfaat mana-mana insentif MYWiT daripada mana-mana syarikat
 • Bukan sebahagian daripada peserta program PenjanaKerjaya 2.0 dan Penjana KPT-CAP

Untuk Individu Mencari Pekerjaan

Terokai peluang pekerjaan dengan majikan terkemuka sektor teknologi digital di bawah program MYWiT. Peluang pekerjaan disertakan dengan bimbingan peningkatan kemahiran.

Kriteria Kelayakan Individu Mencari Pekerjaan:

 • Rakyat Malaysia

 • DBS: Siswazah baru, tidak bekerja lebih dari 2 bulan & pekerja yang diberhentikan

 • DTA: Tidak bekerja* & pekerja yang diberhentikan

 • Bukan ahli keluarga terdekat kepada pengarah atau pemegang saham dalam syarikat yang menggajikan peserta.

 • Bukan penerima/bekas penerima manfaat mana-mana insentif MYWiT daripada mana-mana syarikat

 • Bukan peserta program PenjanaKerjaya 2.0 dan Penjana KPT-CAP

Proses Permohonan & Pembayaran Balik

Langkah 1

Mohon dalam talian

Langkah 2

Dalam tempoh 2 bulan: Dapatkan calon pekerja & pilih latihan yang bersesuaian*

Langkah 3

Hantarkan dokumen sokongan untuk kelulusan MDEC

Langkah 4

Terima surat tawaran daripada MDEC sekiranya mendapat kelulusan

 
Langkah 5

Daftar di dalam system e-invois MDEC

Langkah 6

Hantar tuntuan & dokumen sokongan melalui system e-invois MDEC

Langkah 7

Terima pembayaran melalui pindahan bank dalam talian

 

Proses Permohonan Untuk Individu Mencari Pekerjaan

Langkah 1

Cari pekerjaan

Langkah 2

Mohon

Langkah 3

Lalui proses pengambilan pekerja

Langkah 4

Dipilih untuk bekerja

Langkah 5

*Sertai latihan yang dipilih oleh majikan

 

SENARAI SEMAK DOKUMEN

1. Maklumat syarikat:

 • Sijil SSM

2. Maklumat pekerjaan termasuk:

 • Penerangan bagi pekerjaan yang dipohon

3. Maklumat pekerja termasuk:

 • Salinan surat tawaran pekerjaan minimum 12 bulan
 • Salinan MyKad pekerja baru
 • Maklumat pekerja (templat disediakan)
 • Salinan transkrip akhir / sijil / surat rasmi tamat pengajian daripada Universiti / Institusi (bagi siswazah baru)
 • Surat Pemberhentian Pekerja (bagi pekerja yang diberhentikan)

4. Maklumat Latihan

a. Latihan luaran:

 • Templat latihan luaran (disediakan dalam boring permohonan- Maklumat Pekerja Excel)
 • Sebutharga untuk kursus yang dipilih

b. Latihan dalaman:

 • Templat latihan dalaman (disediakan dalam boring permohonan- Maklumat Pekerja Excel)
 • Profil Pelatih atau CV pelatih (jika pelatih tidak mempunyai LinkedIn)

5. Pengishtiharan bertulis yang menyatakan bahawa semua dokumen dan maklumat yang dihantar adalah benar dan ditandatangani oleh penandatangan sah majikan.

FAQ

Soalan Lazim


Apa itu MYWiT?
MYWiT adalah program insentif di bawah Kumpulan Wang COVID-19 Kerajaan Malaysia untuk memacu penciptaan pekerjaan bagi mengurangkan pengangguran di kalangan rakyat Malaysia.
Apakah manfaat MYWiT kepada syarikat dan pekerja?
MYWiT menawarkan peluang kepada syarikat/majikan untuk mengambil pekerja yang tidak bekerja, siswazah baru atau pekerja yang diberhentikan dan memberi latihan mengikut keperluan dan kesesuaian dengan gaji dan kos latihan bersubsidi.
Apakah manfaat MYWiT kepada pencari pekerjaan?
MYWiT menawarkan peluang kepada pencari pekerjaan bagi mendapatkan kerja di syarikat teknologi digital ternama dan meningkatkan kemahiran digital.
Apakah insentif yang ditawarkan di bawah program MYWiT?

Insentif yang ditawarkan merangkumi: 

RM9,800 – RM23,600 (Insentif maksimum bagi setiap orang bergantung kepada gaji yang ditawarkan) 

 • Insentif gaji: 40% daripada gaji bulanan pekerja selama 6 bulan (gaji minima: RM2,000/bulan dan maksimum insentif adalah 40% daripada RM6,500/bulan, cth, RM2,600 sebulan/seorang)
 • Insentif latihan: sehingga RM5000 seorang (latihan dalaman) dan/atau RM8,000 seorang (latihan luaran) 
 • Insentif akan dibayar kepada majikan
Siapa yang layak untuk program ini?

Bagi syarikat/majikan, kelayakan merangkumi: 

 • Pemerbadanan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Syarikat 2016
 • Modal berbayar minimum: RM20,000
 • Tidak menjadi subjek pembubaran / penggulungan / tidak aktif 
 • Bukan syarikat atau anak syarikat dalamsektor awam, badan berkanun persekutuan & negeri dan pihak berkuasa tempatan (PBT)  
 • Menawarkan pekerjaan sekurang-kurangnya 12 bulan 
 • Surat tawaran pekerjaan dikeluarkan selepas 5hb April 2021 hingga 30hb April 2022 untuk tempoh sekurang-kurangnya 12 bulan 
 • Pengarah syarikat / pemegang saham / rakan kongsi / pengurusan kanan untuk menyatakan dan mendedahkan jika ada hubungan perniagaan / hubungan keluarga dekat dengan mana-mana pengarah atau pekerja MDEC 

Bagi pekerja: 

 • Warganegara Malaysia yang tidak bekerja (minimum 2 bulan), siswazah baru atau pekerja yang diberhentikan 
 • Bukan ahli keluarga terdekat (pasangan, ibu bapa, anak (termasuk anak angkat atau anak tiri), saudara atau saudari, pasangan anak, saudara atau saudari) pengarah / pemegang saham / pengurusan atasan syarikat pengambilan pekerja 
 • Bukan penerima insentif semasa/lalu MyDigitalWorkforce Work In Tech (MYWIT) di mana-mana syarikat 
 • Bukan sebahagian daripada program PenjanaKerjaya 2.0 dan Penjana KPT-CAP
Bilakah syarikat / majikan boleh mula membuat tuntutan?

Syarikat/majikan boleh mula membuat tuntutan insentif latihan setelah tamat latihan dan insentif gaji setiap bulan

Bolehkah syarikat / majikan menuntut pengambilan pekerja baru yang telah bergabung dengan organisasi sebelum menerapkan program MYWiT?

Syarikat boleh menuntut insentif bagi pekerja baru yang telah dikeluarkan surat tawaran pekerjaan dengan tarikh bermula antara 5hb April 2021 hingga 30hb April 2022.

Apakah jenis dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran?
Bolehkah syarikat saya mengemukakan lebih daripada satu permohonan?

Syarikat boleh mengemukakan permohonan baru setelah menerima perjanjian perkongsian yang ditandatangani untuk permohonan sebelumnya.

Berapa lama masa yang diperlukan untuk menerima notis persetujuan setelah mengantar boring permohonan MYWIT?

Status permohonan akan dikemukakan dalam 25 hari bekerja setelah borang permohonan MYWiT yang lengkap dihantar.

Bagaimana proses pembayaran balik dilakukan?

Syarikat boleh memfailkan tuntutan untuk insentif gaji setiap bulan dan insentif latihan boleh dituntut selepas tamat (semua) latihan oleh pekerja. Syarikat diberi masa 2 bulan dari Tempoh Penyiapan Program untuk mengemukakan tuntutan akhir mereka (6 bulan dari tarikh pekerjaan terakhir).

Bolehkah saya menggantikan peserta sekiranya mereka berhenti atau diberhentikan?

Syarikat / majikan tidak dibenarkan mengganti pekerja sekiranya mereka berhenti atau diberhentikan. Syarikat / majikan diminta untuk memaklumkan MDEC dan memberikan bukti dokumen dalam masa 30 hari jika pekerja berhenti, atau jika majikan memberhentikan pekerja daripada syarikat.

Bagaimana sekiranya syarikat tidak dapat memenuhi komitmen?

Syarikat dikehendaki mematuhi terma dan syarat untuk menerima insentif. MDEC mempunyai hak untuk menyenaraihitamkan mana-mana syarikat yang tidak dapat memenuhi syarat dan syarat programnya.

Apakah jenis pekerjaan yang layak untuk menerima program insentif?

Sebarang Jawatan Teknologi Digital dan Jawatan Perkhidmatan Perniagaan Digital; Data Sains, Keselamatan Siber, Permainan, Aplikasi Perisian, Animasi, Fintech, Pemasaran Digital, Kewangan & Perakauanan, Sumber Manusia, Penjualan & Pemasaran, Moderasi Kandungan, Pengalaman Pelanggan, Pengurusan Pentadbiran, Sokongan Teknikal dan Perolehan.

Berapakah gaji minimum yang perlu dibayar kepada peserta dan tempoh minimum kontrak pekerjaan?

Gaji bulanan minimum ialah RM2,000 dengan tempoh kontrak pekerjaan sekurang-kurangnya 12 bulan.

Bolehkah gaji minimum mengambil kira elaun?

Syarikat perlu menawarkan gaji kasar yang memenuhi kriteria gaji minimum.

Bolehkah syarikat/majikan menuntut insentif gaji sahaja?

Tidak. Matlamat kerajaan adalah untuk menyokong kemahiran semula digital dan meningkatkan kemahiran melalui program MYWiT justeru, latihan diperlukan untuk setiap pekerja baru.

Berapa ramai peserta/jawatan yang boleh didaftarkan oleh syarikat untuk program MYWiT?

Sebagai menyokong syarikat/majikan pelbagai saiz, tidak ada kekosongan minimum atau maksimum yang diperlukan. Ia tertakluk kepada ketersediaan dan kelulusan dana.

Apakah had usia untuk peserta?

Tiada had usia bagi peserta.

Bolehkah saya mengambil pekerja warga asing?

Tidak. Insentif hanya boleh didaftarkan untuk calon warganegara Malaysia.

Bolehkah gaji/ nama jawatan/ jumlah peserta untuk jawatan tertentu diubah?

Tidak. Gaji/nama jawatan/jumlah peserta perlu sama sepertimana yang telah diluluskan. Sekiranya terdapat sebarang perubahan, syarikat perlu menghantar permohonan baharu.

Apakah yang akan berlaku selepas 6 bulan tuntutan diselesaikan/dibayar balik sepenuhnya oleh MDEC?

Majikan dikehendaki menyediakan laporan status untuk mengesahkan status pekerjaan pekerja di bawah inisiatif ini, pada akhir 12 bulan dari tarikh mula bekerja, termasuk:

 • Penyata KWSP terkini, atau
 • Bukti untuk mengesahkan urus niaga pembayaran gaji Pekerja yang Menyertai (hanya untuk jawatan kontrak)
Adakah pencari kerja memerlukan kemahiran teknikal untuk memenuhi syarat dalam program ini?

Tidak. Pencari kerja tidak perlu mempunyai kemahiran teknikal, latihan harus diberikan oleh syarikat/majikan.

Apakah jenis latihan yang syarikat perlu sediakan?

Peserta mempunyai pilihan untuk memilih satu daripada latihan seperti berikut:

Bagaimana jika tiada kursus yang sesuai dari Direktori Latihan Kemahiran Digital MDEC untuk pekerja saya?

Kami sarankan majikan yang mengambil bahagian untuk melanggan salah satu platform dalam talian ‘Learning on Demand’ yang tersenarai dalam Direktori Latihan Kemahiran Digital MDEC. Ia menawarkan pelbagai pilihan kursus berkualiti. Jika ini tidak memenuhi keperluan anda, hubungi kami untuk penyelesaian yang dipersetujui.

Bolehkah saya mengupah penyedia latihan luaran untuk menjalankan Latihan Dalaman?

Tidak. Penyedia latihan untuk latihan dalaman hendaklah termasuk di antara pekerja sepenuh syarikat atau daripada entiti lain dalam kumpulan syarikat yang sama

Bolehkah syarikat menuntut Latihan Dalaman dan Latihan Luaran untuk pekerja/peserta yang sama?

Tidak, tuntutan bagi setiap pekerja/peserta mestilah samada untuk Latihan Dalaman atau Latihan Luaran sahaja.

Adakah terdapat tempoh minimum untuk latihan?

Tempoh minimum latihan bagi setiap pekerja adalah seperti berikut:

 • Latihan Dalaman: minimum 40 jam
 • Latihan Luaran: Jika anda memilih ‘MDEC Learning on Demand’: minimum 20 jam
Apakah dokumen yang diperlukan untuk latihan semasa permohonan dalam talian?

Sila rujuk senarai semak dokumen

Apakah dokumen yang diperlukan untuk latihan semasa proses pembayaran semula insentif?
 • Slip kehadiran latihan atau Sijil Penyertaan
 • Latihan Dalaman: Bukti kos latihan (templat yang akan disediakan oleh MDEC) dan ditandatangani oleh syarikat yang ditandatangani oleh Penerima mengikut senarai latihan yang diluluskan
 • Latihan Luar: Invois dan bukti pembayaran kos latihan
Bagaimana jika kos latihan melebihi jumlah insentif?

Majikan dijangka untuk menanggung sebarang kos yang melebihi insentif latihan yang diluluskan.