MyDigitalWorkforce WorkinTech (MYWiT)

Dapatkan pekerja digital dengan insentif gaji dan subsidi latihanDisokong Oleh

Apa itu MYWiT?

MyDigitalWorkforce Work in Tech (MYWiT) adalah merupakan inisiatif menambahbaik kemahiran pekerja Malaysia dan meningkatkan keupayaan dan permintaan terhadap mereka,di samping memberi insentif kepada majikan. Sejajar dengan program celik digital dan peningkatan skil MDEC, inisiatif ini adalah sebuah platform yang menggalakkan syarikat untuk mengambil pekerja melalui insentif gaji dan kursus Latihan.

Program DBS direka untuk meningkatkan tahap celik dan kemahiran digital di kalangan rakyat Malaysia sebagai satu usaha untuk mengurangkan tahap pengangguran. Ini dilakukan menerusi perkongsian dengan syarikat dalam sektor DBS yang semakin pesat membangun, seterusnya mempromosi Malaysia sebagai sebuah destinasi pelaburan.

Program DTA pula menawarkan peluang untuk meningkatkan skil dan melatih semula individu yang tidak bekerja bagi memberi nilai tambah serta melengkapkan mereka dengan skil yang diperlukan untuk berjaya dalam pekerjaan teknologi yang amat diperlukan kini, dalam bidang seperti sains data, pembangunan perisian dan keselamatan siber.

Manfaat MYWiT?

Majikan

Kurangkan kos pengambilan pekerja baru dengan subsidi gaji dan insentif

Pencari Kerja

Gandakan keupayaan anda dan mulakan kerjaya di syarikat teknologi atau perkhidmatan digital

Perkasakan dan Latih Semula Pekerja

Tingkatkan kemahiran digital dan teknologi pekerja baru anda pada kos yang lebih rendah dengan insentif latihan

Majikan

Kurangkan kos pengambilan pekerja baru menerusi subsidi gaji

Peluang Pekerjaan

Bekerja dengan syarikat perkhidmatan digital

Perkasakan pekerja

Tingkatkan kemahiran pekerja dengan kos lebih rendah melalui insentif latihan kemahiran digital

 

Syarikat Mencari PekerjaIndividu Mencari Pekerjaan

Struktur insentif untuk Program Perkhidmatan Digital Perniagaan (DBS) dan Perantis Teknologi Digital (DBA)

Program DBS bertujuan untuk mengatasi masalah pengangguran dengan memanfaatkan sektor DBS yang pesat membangun, menjadikan Malaysia sebagai sebuah lokasi pelaburan digital yang berdaya saing. Insentif yang diberikan adalah termasuk:

 • 40% subsidi gaji untuk 6 bulan (gaji minimum:RM2,000) dan
 • Subsidi latihan sehingga RM5,000/pax untuk:
 • Latihan anjuran syarikat (minimum 40 jam latihan) ATAU
 • Daftarkan diri untuk kursus “Work and Learn” yang tersenarai dalam Digital Skills Training Directory di sini.
 • Insentif dibayar kepada majikan

Bidang Keutamaan: Kewangan & Perakaunan, Perolehan, Jualan & Periklanan, Bantuan Teknikal, Moderator Perisian & pelbagai lagi. Sila rujuk kepada Rangka Kerja Kemahiran Perindustrian (IndSF)

Kriteria Kelayakan Majikan:

 • Diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Syarikat 2016
 • Modal berbayar minimum RM20,000
 • Tidak tertakluk kepada perintah pembubaran atau penutupan perniagaan
 • Aktiviti perniagaan aktif dan tidak dorman
 • Bukan majikan sektor awam, badan berkanun persekutuan & negeri dan pihak berkuasa tempatan (PBT)
 • Tidak mempunyai pengarah atau pemegang saham yang merupakan ahli keluarga terdekat kepada pengarah atau pekerja MDEC
 • Penerima geran MDEC baharu/semasa yang merangkumi pengambilan pekerja dan/atau subsidi latihan tidak layak.

Program DTA menawarkan peluang kepada individu yang tidak bekerja untuk meningkatkan skil mereka agar dapat melayakkan diri bagi memenuhi keperluan pekerja industri teknologi seperti sains data, pembangunan perisian dan keselamatan siber. Insentif yang diberikan adalah termasuk:

 • Gaji RM1,200 sebulan untuk 6 bulan
 • Subsidi latihan sehingga RM8,000 seorang untuk;
 • Hadiri kursus “Career Upgrade” yang tersenarai dalam Digital Skills Training Directory MDEC di sini
 • Insentif dibayar kepada majikan

Bidang Keutamaan termasuk: Sains Data, Keselamatan Siber and Pembangunan Perisian

Kriteria Kelayakan Majikan:

 • Diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Syarikat 2016
 • Modal minimum RM20,000
 • Tidak tertakluk kepada perintah pembubaran atau penutupan perniagaan
 • Aktiviti perniagaan aktif dan tidak dorman
 • Bukan majikan sektor awam, badan berkanun persekutuan & negeri dan pihak berkuasa tempatan (PBT)
 • Tiada hubungann dengan ahli lembaga pengarah, pemegang saham atau kakitangan MDEC

Untuk Individu Mencari Pekerjaan

Terokai peluang pekerjaan dengan majikan terkemuka sektor teknologi digital di bawah program MYWiT. Peluang pekerjaan disertakan dengan bimbingan peningkatan kemahiran.

Kriteria Kelayakan Individu Mencari Pekerjaan:

 • Rakyat Malaysia
 • DBS: Siswazah baru, tidak bekerja lebih dari 2 bulan & pekerja yang diberhentikan
 • DTA: Tidak bekerja* & pekerja yang diberhentikan
 • Bukan ahli keluarga terdekat kepada pengarah atau pemegang saham dalam syarikat yang menggajikan peserta.
 • Bukan penerima/bekas penerima manfaat mana-mana insentif MYWiT daripada mana-mana syarikat
 • Bukan peserta program PenjanaKerjaya 2.0 dan Penjana KPT-CAP

Proses Permohonan untuk Majikan

Syarikat hanya boleh mengemukakan satu permohonan dari langkah 1 hingga langkah 3. Syarikat boleh mengemukakan permohonan kedua setelah menerima Surat Tawaran di Langkah 4 dan ia bergantung pada ketersediaan dana

Langkah 1

Mohon dalam talian

Langkah 2

Dalam tempoh 2 bulan: Dapatkan calon pekerja & pilih latihan yang bersesuaian*

Langkah 3

Hantarkan dokumen sokongan untuk kelulusan MDEC

Langkah 4

Terima surat tawaran daripada MDEC sekiranya mendapat kelulusan

Langkah 5

Tuntutan insentif latihan selepas tamat latihan
Insentif gaji selepas selesai selama 3 bulan dan 6 bulan

 

(*DTA – Latihan DTA / DBS – kursus anjuran syarikat / kursus pendek dalam Direktori Latihan Kemahiran Digital MDEC)

Proses Permohonan Untuk Individu Mencari Pekerjaan

Langkah 1

Cari pekerjaan

Langkah 2

Mohon

Langkah 3

Lalui proses pengambilan pekerja

Langkah 4

Dipilih untuk bekerja

Langkah 5

*Sertai latihan yang dipilih oleh majikan

 

Terma dan Syarat

Sebagai majikan, berikut merupakan butiran yang perlu anda ketahui:

 • Pembayaran insentif hanya diberikan apabila pekerja telah melengkapkan sekurang-kurangnya 3 bulan pertama program ini
 • Majikan tidak dibenarkan menggantikan peserta (pekerja yang digajikan) di bawah program ini
 • Majikan dikehendaki mengemukakan laporan kepada MDEC sebagai bukti mengekalkan peserta sebagai pekerja untuk tempoh 30 bulan. MDEC berhak menuntut semula jumlah insentif yang telah dibayar kepada majikan dan/atau menyenarai hitam syarikat jika perlu
 • Majikan diminta untuk menyerahkan laporan mengenai status pekerjaan peserta setelah selesai bekerja pada bulan ke-6 dan ke-12 berserta dengan penyata KWSP terkini dan sebarang bukti tambahan untuk mengesahkan transaksi pembayaran gaji (jika diperlukan) dari pekerja yang menyertai.

Sebagai majikan, berikut merupakan butiran yang perlu anda ketahui:

 • Pembayaran insentif hanya diberikan apabila pekerja telah melengkapkan sekurang-kurangnya 3 bulan pertama program ini
 • Majikan tidak dibenarkan menggantikan peserta (pekerja yang digajikan) di bawah program ini
 • Majikan dikehendaki mengemukakan laporan kepada MDEC sebagai bukti mengekalkan peserta sebagai pekerja untuk tempoh 12 bulan. MDEC berhak menuntut semula jumlah insentif yang telah dibayar kepada majikan dan/atau menyenarai hitam syarikat jika perlu
 • Majikan diminta untuk menyerahkan laporan mengenai status pekerjaan peserta setelah selesai bekerja pada bulan ke-6 dan ke-12 berserta dengan penyata KWSP terkini dan sebarang bukti tambahan untuk mengesahkan transaksi pembayaran gaji (jika diperlukan) dari pekerja yang menyertai.

Tarikh tutup kelulusan

*Tiada tarikh tutup di peringkat kelayakan

Kumpulan 1

30 Jun 2021 (6.00 pm)

Kumpulan 2

31 Julai 2021 (6.00 pm)

Kumpulan 3

31 Ogos 2021 (6.00 pm)

Kumpulan 4

30 Sept 2021 (6.00 pm)

Kumpulan 5

31 Okt 2021

Kumpulan 6

30 Nov 2021

FAQ

Soalan Lazim


Apa itu MYWiT?
MYWiT merupakan sebuah program inisiatif Belanjawan 2021 yang diwujudkan bagi merangsang penjanaan pekerjaan dan mengurangkan pengangguran di kalangan rakyat Malaysia. Insentif yang ditawarkan terdiri daripada 2 program: Perantis Teknologi Digital (DTA) dan Perkhidmatan Digital Perniagaan (DBS).
Apakah manfaat MYWiT kepada syarikat?
Membuka peluang kepada syarikat/majikan untuk mengambil pekerja Malaysia yang tidak bekerja atau diberhentikan serta memberi latihan menurut keperluan syarikat dengan kos yang lebih rendah.
Apakah manfaat MYWiT kepada pencari pekerjaan?
MYWiT menawarkan peluang kepada pencari pekerjaan bagi mendapatkan kerja di syarikat teknologi digital ternama dan meningkatkan kemahiran digital
Apa itu DBS dan apakah objektifnya?
DBS ialah ringkasan kepada Digital Business Services atau Perkhidmatan Digital Perniagaan. Program ini bertujuan untuk:
• Membantu mengatasi masalah pengangguran dengan penglibatan dalam sektor DBS yang semakin berkembang.
• Meningkatkan daya saing Malaysia sebagai lokasi Pelaburan Digital.
Apakah insentif yang ditawarkan melalui DBS?
Berikut merupakan struktur insentif DBS:
• Insentif untuk seorang pekerja: RM9,800 – RM20,600
• Insentif gaji sebanyak 40% daripada gaji bulanan selama 6 bulan (lingkungan gaji: RM2,000 hingga RM6,500), dan
• Subsidi latihan sehingga RM5,000 seorang untuk mengikuti:
o Latihan anjuran syarikat ATAU
o Kursus “Work and Learn” dalam Direktori Latihan Kemahiran Digital MDEC
• Insentif dibayar kepada majikan
Siapakah yang layak untuk program ini?
Untuk syarikat/majikan:
• Modal berbayar minimum: RM20,000
• Syarikat diperbadankan di Malaysia
• Tidak tertakluk kepada perintah pembubaran atau penutupan perniagaan/aktif dan tidak dorman
• Bukan syarikat atau anak syarikat dalamsektor awam, badan berkanun persekutuan & negeri dan pihak berkuasa tempatan (PBT)
• Pengarah syarikat/pemegang saham/rakan kongsi/pengurusan kanan untuk menyatakan dan mendedahkan sekiranya ada hubungan perniagaan/hubungan keluarga dekat dengan mana-mana pengarah atau pekerja MDEC
Apakah jenis pekerjaan yang layak untuk program insentif?
Kewangan & Perakaunan, Sumber Manusia, Periklanan, Moderator Perisian, Pengurusan Pengalaman Pelanggan adalah bidang keutamaan untuk program DBS.
Berapakah gaji minimum yang perlu dibayar kepada peserta dan tempoh minimum kontrak pekerjaan?
Gaji bulanan minimum ialah RM2,000 dengan tempoh kontrak pekerjaan sekurang-kurangnya 12 bulan
Berapa ramai peserta/jawatan yang boleh didaftarkan oleh syarikat untuk program DBS?
Sebagai menyokong syarikat/majikan pelbagai saiz, tidak ada kekosongan minimum yang diperlukan. Syarikat/majikan boleh memohon maksimum 500 orang untuk DBS dan/ atau 50 orang untuk DTA tertakluk kepada ketersediaan dan kelulusan dana
Sekiranya syarikat mempunyai 500 kekosongan dan pengambilan pekerja dibahagi kepada tiga suku, perlukah syarikat mendaftar untuk 500 kekosongan atau mendaftar untuk jawatan yang akan diisi dalam tempoh 2 bulan akan datang?
Syarikat hanya boleh mendaftar untuk kekosongan segera. Merujuk kepada proses pendaftaran, syarikat mempunyai masa sehingga 2 bulan untuk mengisi kekosongan yang didaftarkan untuk insentif ini.
Bolehkah syarikat menuntut untuk pekerja baru yang mula bekerja sebelum syarikat menerima kelulusan bagi menyertai program MYWiT?
Syarikat boleh menuntut untuk pekerja yang menerima surat tawaran pekerjaan selepas tarikh pendaftaran atas talian MYWiT.
Apakah jenis dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran?
Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran:
• Surat tawaran pekerjaan yang dikeluarkan kepada pekerja baru yang dikeluarkan setelah tarikh permohonan kelayakan atas talian
• Salinan kad pengenalan pekerja baru
• Penyata KWSP untuk tempoh 6 bulan lepas bagi pekerja baru (calon yang tidak bekerja)
• Surat penyata komitmen di antara majikan dan Penyedia Latihan atau Invois Perkhidmatan Latihan
• Maklumat latihan anjuran syarikat seperti contoh yang dilampirkan
• Surat rasmi yang mengesahkan dokumen dan butiran yang diberikan adalah benar dan ditandatangani oleh pihak pengurusan syarikat.
Apakah had usia untuk peserta?
Tiada had usia bagi individu yang mencari pekerjaan untuk menyertai program ini. Bagaimanapun, pemilihan calon adalah berdasarkan pemilihan syarikat.
Bolehkah saya mengambil pekerja warga asing?
Tidak. Insentif hanya boleh didaftarkan untuk calon warga Malaysia.
Bolehkah gaji minimum mengambil kira elaun?
Syarikat perlu menawarkan gaji kasar yang memenuhi kriteria gaji minimum.
Apakah jenis latihan yang syarikat perlu sediakan?
Peserta mempunyai pilihan untuk memilih mana-mana atau kombinasi 3 mod latihan seperti berikut:
• Latihan anjuran syarikat (min 40 jam) DAN/ATAU
• Kursus “Work and Learn” dalam Direktori Latihan Kemahiran Digital MDEC
Berapa lama masa yang diperlukan untuk menerima notis kelulusan setelah menghantar borang kelulusan?
Kelulusan akan diberikan dalam 25 hari bekerja dari tarikh tutup kelulusan.
Bolehkah gaji/ nama jawatan/ jumlah peserta untuk jawatan tertentu diubah?
Tidak. Ianya perlu sama sepertimana yang telah diluluskan. Sekiranya terdapat sebarang perubahan, syarikat perlu menghantar permohonan baharu.
Bagaimana sekiranya syarikat tidak dapat memenuhi komitmen?
Syarikat dikehendaki mematuhi terma dan syarat untuk menerima insentif.
Bolehkah saya mengganti peserta sekiranya mereka berhenti atau diberhentikan?
Syarikat tidak dibenarkan mengganti peserta sekiranya mereka berhenti atau diberhentikan. Syarikat perlu mengemukakan permohonan baru untuk calon baru/pengganti.
Bilakah saya boleh memulakan proses tuntutan?
Syarikat boleh membuat tuntutan setelah peserta melengkapkan program di bulan ketiga dan keenam.
Apa itu DBS dan apakah objektifnya?
DBS ialah ringkasan kepada Digital Business Services atau Perkhidmatan Digital Perniagaan. Program ini bertujuan untuk:
• Membantu mengatasi masalah pengangguran dengan penglibatan dalam sektor DBS yang semakin berkembang.
• Meningkatkan daya saing Malaysia sebagai lokasi Pelaburan Digital.
Apakah insentif yang ditawarkan melalui DBS?
Berikut merupakan struktur insentif DBS:
• Insentif untuk seorang pekerja: RM9,800 – RM20,600
• Insentif gaji sebanyak 40% daripada gaji bulanan selama 6 bulan (lingkungan gaji: RM2,000 hingga RM6,500), dan
• Subsidi latihan sehingga RM5,000 seorang atau mana-mana nilai yang lebih rendah untuk mengikuti:
o Latihan anjuran syarikat ATAU
o Kursus “Career Upgrade” dalam Direktori Latihan Kemahiran Digital MDEC sini
• Insentif dibayar kepada majikan
Siapakah yang layak untuk program ini?
Pencari pekerjaan harus memenuhi kriteria berikut:
• Tidak bekerja atau diberhentikan kerja bagi tempoh minimum 2 bulan
• Bukan sebahagian daripada PenjanaKerjaya 2.0 dan Penjana KPT-CAP
• Tidak boleh menjadi ahli keluarga terdekat(pasangan, ibu bapa, anak(termasuk anak angkat atau anak tiri), saudara atau saudari, pasangan anak, saudara lelaki atau saudara perempuan) pengarah/pemegang saham/pengurusan atasan syarikat pengambilan pekerja
• Bukan benefisiari semasa/masa lalu dari sebarang insentif MyDigitalWorkForce Work In Tech
• Warganegara Malaysia
Apakah bidang utama atau fokus kerjaya untuk DBS?
Kewangan & Perakaunan, Sumber Manusia, Periklanan, Moderator Perisian, Pengurusan Pengalaman Pelanggan adalah bidang keutamaan untuk program DBS.
Berapakah gaji minimum yang perlu dibayar kepada peserta dan tempoh minimum kontrak pekerjaan?
Gaji bulanan minimum ialah RM2,000 dengan tempoh kontrak pekerjaan sekurang-kurangnya 12 bulan.
Apakah had usia untuk peserta?
Tiada had usia bagi individu yang mencari pekerjaan untuk menyertai program ini. Bagaimanapun, pemilihan calon adalah berdasarkan pemilihan syarikat.
Apakah jenis latihan yang syarikat perlu sediakan?
Peserta mempunyai pilihan untuk memilih mana-mana atau kombinasi mod latihan seperti berikut:
• Latihan anjuran syarikat (min 40 jam) DAN/ATAU
• Kursus “Work and Learn” jangka pendek dalam Direktori Latihan Kemahiran Digital MDEC
Bagaimana untuk memohon program ini?
Peserta perlu melalui proses lantikan jawatan dan memohon menerusi syarikat yang tersenarai dalam program MYWiT ini. Jika berjaya, peserta akan diserapkan ke dalam program oleh syarikat yang menggajikan anda.
Apa itu DBS dan apakah objektifnya?
DTA adalah ringkasan kepada Digital Technology Apprenticeship atau Perantis Teknologi Digital. Program ini direka khas untuk:
• Meningkatkan kemahiran individu yang tidak bekerja bagi memenuhi keperluan yang tinggi terhadap pekerja dalam bidang Sains Data, Pembangunan Perisian dan Keselamatan Siber
• Menyediakan pekerja berkualiti untuk sektor teknologi yang diperlukan oleh industri
Apakah insentif yang ditawarkan melalui DTA?
Berikut merupakan struktur insentif untuk DTA:
• Insentif sehingga RM15,200 bagi seorang peserta
• Insentif gaji RM1,200/bulan untuk enam bulan
• Subsidi latihan sehingga RM8,000/seorang atau mana-mana nilai lebih rendah
• Mengikuti kursus “Career Upgrade” yang tersenarai dalam Direktori Latihan Kemahiran Digital MDEC sini
• Insentif dibayar menerusi majikan
Siapakah yang layak untuk program ini?
Untuk syarikat/majikan:
• Modal berbayar minimum: RM20,000
• Syarikat diperbadankan di Malaysia
• Tidak tertakluk kepada perintah pembubaran atau penutupan perniagaan/aktif dan tidak dorman
• Bukan majikan sektor awam, badan berkanun persekutuan & negeri dan pihak berkuasa tempatan (PBT)
• Pengarah syarikat/pemegang saham/rakan kongsi/pengurusan kanan untuk menyatakan dan mendedahkan sekiranya ada hubungan perniagaan/hubungan keluarga dekat dengan mana-mana pengarah atau pekerja MDEC
• Penerima geran MDEC semasa yang merangkumi pengambilan pekerja dan / atau subsidi latihan tidak layak
Apakah bidang keutamaan atau fokus kerjaya untuk DTA?
Pembangunan perisian, sains data dan keselamatan siber.
Berapakah gaji minimum yang perlu dibayar kepada peserta dan tempoh minimum kontrak pekerjaan?
Gaji atau elaun bulanan minimum adalah RM3,000 bermula bulan keempat dan menawarkan gaji minimum tidak kurang daripada RM1,200 untuk tiga bulan pertama program dengan tempoh kontrak pekerjaan atau perintis sekurang-kurangnya 12 bulan.
Berapa ramai peserta/jawatan yang boleh didaftarkan oleh syarikat untuk program DTA?
Sebagai menyokong syarikat/majikan pelbagai saiz, tidak kekosongan minimum yang diperlukan. Syarikat/majikan boleh memohon maksimum 500 orang untuk DBS dan/atau 50 orang untuk DTA tertakluk kepada ketersediaan dan kelulusan dana.
Apakah jenis dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran?
TAHAP KELAYAKAN
• Borang permohonan dalam talian yang lengkap dan ditandatangani
• Untuk syarikat yang diperbadankan selama lebih dari satu tahun:
 1. Penyata kewangan syarikat (salinan Akaun yang diaudit terkini 1 tahun dan Akaun Pengurusan terbaharu).
 2. Salinannya mesti mempunyai tarikh dan diperakui oleh Pesuruhjaya Sumpah, Setiausaha Syarikat atau Juruaudit Syarikat. Sekiranya terdapat MASALAH PERHATIAN yang dilaporkan dalam laporan yang diaudit, pemohon perlu memberikan surat perakuan dari pemegang saham dan / pengarah syarikat kepada yang bertanggungjawab terhadap (jika ada) masalah kewangan;
• Untuk syarikat yang diperbadankan kurang dari satu tahun:
 1. Penyata kewangan syarikat (Akaun Pengurusan terbaharu).
 2. Salinannya mesti mempunyai tarikh dan diperakui oleh Pesuruhjaya Sumpah, Setiausaha Syarikat atau Juruaudit Syarikat. Sekiranya terdapat MASALAH PERHATIAN yang dilaporkan dalam laporan yang diaudit, pemohon perlu memberikan surat perakuan dari pemegang saham dan / pengarah syarikat kepada yang bertanggungjawab terhadap (jika ada) masalah kewangan dan
• Pautan ke pautan pekerjaan oleh Pemohon di mana-mana platform pekerjaan.

TAHAP KELULUSAN
• Surat tawaran pekerjaan yang dikeluarkan kepada pekerja baru yang dikeluarkan setelah tarikh permohonan kelayakan dalam talian
• Salinan kad pengenalan pekerja baharu
• Penyata KWSP pekerja baru selama 6 bulan terakhir (untuk calon penganggur)
• Surat Pemberhentian
• Surat perjanjian antara syarikat / majikan dan penyedia latihan atau pesanan pembelian
• Bukti penyelesaian dana / projek untuk sebarang pembiayaan kerajaan (jika ada)
• Laporan CCRIS untuk 5 pemegang saham teratas
• Surat yang mengesahkan bahawa semua dokumen dan maklumat di atas betul dan ditandatangani oleh penandatangan sah syarikat
• Ketetapan Lembaga Pengarah syarikat / majikan yang menyetujui dan memberi kuasa, antara lain, pelaksanaan Perjanjian Pendanaan sesuai dengan templat yang disediakan

Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran:
• Surat tawaran pekerjaan yang dikeluarkan kepada pekerja baru yang dikeluarkan setelah tarikh permohonan kelayakan atas talian
• Salinan kad pengenalan pekerja baru
• Penyata KWSP untuk tempoh 6 bulan lepas bagi pekerja baru (calon yang tidak bekerja)
• Surat penyata komitmen di antara majikan dan Penyedia Latihan atau Invois Perkhidmatan Latihan
• Maklumat latihan anjuran syarikat seperti contoh yang dilampirkan
• Surat rasmi yang mengesahkan dokumen dan butiran yang diberikan adalah benar dan ditandatangani oleh pihak pengurusan syarikat.
Apakah had usia untuk peserta?
Tiada had usia bagi individu yang mencari pekerjaan untuk menyertai program ini. Bagaimanapun, pemilihan calon adalah berdasarkan kriteria syarikat.
Bolehkah saya mengambil pekerja warga asing?
Tidak. Insentif hanya boleh didaftarkan untuk calon warga Malaysia.
Bolehkah gaji minimum mengambil kira elaun?
Syarikat perlu menawarkan gaji kasar yang memenuhi kriteria gaji minimum.
Apakah jenis latihan yang syarikat perlu sediakan?
Peserta boleh memilih kursus “Career Upgrade” yang tersenarai dalam Direktori Latihan Kemahiran Digital MDEC (contohnya: Data Science Immersive, Full Stack Web Development Bootcamp, Software Engineering (Basic), CISCO 200-201 Cyberops Associate Certification).
Berapa lama masa yang diperlukan untuk menerima notis kelulusan setelah menghantar borang kelulusan ?
Kelulusan akan diberikan dalam 25 hari bekerj dari tarikh tutup kelulusan.
Bolehkah gaji/ nama jawatan/ jumlah peserta untuk jawatan tertentu diubah?
Tidak. Ianya perlu sama sepertimana yang telah diluluskan. Sekiranya terdapat sebarang perubahan, syarikat perlu menghantar permohonan baharu.
Bagaimana sekiranya syarikat tidak dapat memenuhi komitmen?
Syarikat dikehendaki mematuhi terma dan syarat untuk menerima insentif.
Bolehkah saya mengganti peserta sekiranya mereka berhenti atau diberhentikan?
Syarikat tidak dibenarkan mengganti peserta sekiranya mereka berhenti atau diberhentikan.
Bilakah saya boleh memulakan proses tuntutan?
Syarikat boleh membuat tuntutan subsidi latihan setelah peserta menghabiskan latihan dan tuntutan subsidi gaji setelah melengkapkan program di bulan ketiga dan keenam.
Apa itu DTA dan apakah objektifnya?
DTA adalah ringkasan kepada Digital Technology Apprenticeship atau Perantis Teknologi Digital.
Program ini direka khas untuk:
• Meningkatkan kemahiran rakyat Malaysia yang tidak bekerja bagi memenuhi permintaan tinggi dalam bidang Sains Data, Pembangunan Perisian dan Keselamatan Siber
• Memenuhi kehendak industri terhadap keperluan bakat teknologi berkualiti
Apakah insentif yang ditawarkan melalui DTA?
Berikut merupakan struktur insentif untuk DTA:
• Insentif sehingga RM15,200 bagi seorang peserta
• Insentif gaji RM1,200/bulan untuk enam bulan
• Subsidi latihan sehingga RM8,000/seorang atau mana-mana nilai lebih rendah
• Mengikuti kursus Program Pemecut Kemahiran Digital yang tersenarai dalam Direktori Latihan Kemahiran Digital
• Insentif dibayar menerusi majikan
Siapakah yang layak untuk program ini?
Pencari pekerjaan harus memenuhi kriteria berikut:
• Bukan benefisiari semasa/masa lalu dari sebarang insentif MyDigitalWorkforce Work In Tech(MYWiT) di mana-mana syarikat
• Bukan sebahagian daripada program PenjanaKerjaya 2.0 dan Penjana KPT-CAP
• Tidak boleh menjadi ahli keluarga terdekat(pasangan, ibu bapa, anak(termasuk anak angkat atau anak tiri), saudara atau saudari, pasangan anak, saudara lelaki atau saudara perempuan) pengarah/pemegang saham / pengurusan atasan syarikat pengambilan pekerja
• Surat tawaran kerja diterima selepas tarikh pendaftaran dalam talian
• Warganegara Malaysia
Apakah bidang utama atau fokus kerjaya untuk DTA?
Pembangunan perisian, sains data dan keselamatan siber.
Berapakah gaji minimum yang perlu dibayar kepada peserta dan tempoh minimum kontrak pekerjaan?
Gaji bulanan minimum adalah RM3,000 bermula bulan keempat dan menawarkan gaji minimum tidak kurang daripada RM1,200 untuk tiga bulan pertama program dengan tempoh kontrak pekerjaan sekurang-kurangnya 12 bulan.
Apakah had usia untuk peserta?
Tiada had usia bagi individu yang mencari pekerjaan untuk menyertai program ini. Bagaimanapun, pemilihan calon adalah berdasarkan kriteria syarikat.
Apakah jenis latihan yang syarikat perlu sediakan?
Peserta boleh memilih kursus “Career Upgrade” (contohnya: Data Science Immersive, Full Stack Web Development Bootcamp, Software Engineering (Basic), CISCO 200-201 Cyberops Associate Certification).
Bagaimana untuk memohon program ini?
Peserta perlu melalui proses lantikan jawatan dan memohon menerusi syarikat yang tersenarai dalam program ini. Jika berjaya, peserta akan diserapkan ke dalam program ini oleh syarikat yang menggajikan anda.