Status Malaysia Digital

Mohon sekarang dan dapatkan insentif khas untuk syarikat berstatus Malaysia Digital

Mengenai Status Malaysia Digital

Kerajaan Malaysia menerusi MDEC akan menganugerahkan Status Malaysia Digital untuk melayakkan syarikat berkenaan untuk menyertai dan melaksanakan mana-mana aktiviti-aktiviti Malaysia Digital.

.

Syarikat berstatus Malaysia Digital akan layak menerima satu set insentif, hak dan keistimewaan daripada Kerajaan, tertakluk kepada kelulusan, pematuhan syarat, perundangan dan peraturan yang terlibat.Menerusi fleksibiliti dan ketangkasan dalam tawaran kami, syarikat berstatus Malaysia Digital boleh beroperasi, berkembang atau melabur di mana sahaja di Malaysia.

Memperkasa Ekonomi Digital Negara

Malaysia Digital akan terus memacu ekonomi digital negara ke tahap yang lebih tinggi, dibina atas asas yang telah dibangunkan oleh MSC Malaysia. Lebih 2,700 buah syarikat telah menerima Status MSC yang kini dikenali sebagai Status Malaysia Digital.

Keluarga Malaysia Digital sedang berkembang di seluruh sektor ekonomi serta membuka akses kepada kemudahan eksklusif dalam penawaran kepada syarikat digital untuk urut terlibat dalam mengukuhkan ekosistem.

0
Jumlah syarikat yang menerima status MSC Malaysia
RM 0 B
Pelaburan yang dicatatkan setakat Dis 2021
RM 0 B
Pendapatan yang dijana setakat Dis 2021
RM 0 B
Eksport yang dijana setakat Dis 2021
0
Jumlah pekerjaan yang diwujudkan setakat Dis 2021

4,726

Jumlah syarikat yang menerima status MSC Malaysia

2,708

Jumlah syarikat MSC Malaysia yang aktif (setakat Dis 2021)

RM384B

Pelaburan yang dicatatkan setakat Dis 2020

RM588B

Pendapatan yang dijana setakat Dis 2020

RM212B

Eksport yang dijana setakat Dis 2020

184,030

Jumlah pekerjaan yang diwujudkan setakat Dis 2020

Daftar untuk menjadi syarikat berstatus Malaysia Digital sekarang dan dapatkan insentif eksklusif untuk membantu anda berkembang maju dalam ekosistem ekonomi digital.

Kriteria Kelayakan

Untuk layak memohon Status Malaysia Digital, syarikat dikehendaki memenuhi kriteria berikut:

 1. Diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016 dan bermastautin di Malaysia
 2. Mencadangkan untuk menjalankan atau sedang menjalankan satu atau lebih aktiviti Malaysia Digital.

Syarat Status Malaysia Digital

Syarat yang perlu dipatuhi dalam tempoh 12 bulan dari tarikh pemberian Status Malaysia Digital:

Aktiviti

Permulaan operasi dan usaha Malaysia Digital Diluluskan Aktiviti di Malaysia

Pekerja Pengetahuan

Minimum 2 pekerja sepenuh masa (terdiri daripada pekerja berpengetahuan) dengan purata gaji asas bulanan minimum sebanyak Ringgit Malaysia Lima Ribu (RM5,000.00), bekerja untuk Aktiviti yang Diluluskan Malaysia Digital

Perbelanjaan Mengurus

Perbelanjaan operasi tahunan minimum sebanyak Ringgit Malaysia Lima Puluh Ribu (RM50,000.00) ditanggung untuk Aktiviti yang Diluluskan Malaysia Digital

Modal Berbayar

Minimum Ringgit Malaysia Seribu (RM1,000.00)

Proses permohonan

Ikuti langkah ini untuk memohon status Malaysia Digital anda.

Penyerahan Permohonan

Langkah 1

Pemohon

 • Pemohon akan mendaftarkan akaun mereka di Malaysia Digital Platform dan melengkapkan borang permohonan dalam talian, dalam tempoh 30 hari dari tarikh pendaftaran. Tempoh lanjutan tidak dibenarkan.
 • Pemohon boleh memohon bantuan penjelasan sebelum memohon Status Malaysia Digital (dengan Insentif Kewangan) dengan menghantar e-mel ke [email protected].

Penerimaan Permohonan

Langkah 2

MDEC

 • Resit pengesahan akan dihantar ke e-mel berdaftar pemohon selepas permohonan lengkap diterima.
 • Permohonan akan disemak untuk peringkat awal bagi kelayakan insentif cukai.
 • Permohonan yang gagal dalam semakan awal akan ditolak. Pemohon boleh membuat permohonan semula tertakluk kepada pematuhan kriteria kelayakan.
 • Resit pengesahan akan dihantar ke e-mel yang didaftarkan setelah semakan awal permohonan berjaya

Penilaian

Langkah 3

MDEC

 • Penganalisis Perniagaan akan ditugaskan secara automatik untuk mengesahkan permohonan pemohon.
 • Pada tahap ini, pemohon akan membentangkan aktiviti yang dicadangkan kepada Penganalisis Perniagaan dan/atau memberikan maklumat tambahan untuk menyokong permohonan
 • Pemohon hendaklah membuat pembayaran untuk yuran pemprosesan:
  • Status Malaysia Digital - RM1,060 (termasuk SST); atau
  • Status MD dengan Insentif Cukai– RM2,120 (termasuk SST) Dalam tempoh 30 hari dan tiada tempoh lanjutan dibenarkan. Bayaran yuran pemprosesan tidak akan dikembalikan
 • Permohonan akan dibentangkan dalam Mesyuarat Khas dengan pihak pemegang taruh yang berkaitan.
 • E-mel pemberitahuan akan dihantar ke e-mel berdaftar pemohon setelah penilaian berjaya

Penyerahan Permohonan

Langkah 4

MD-CC/NCI

Status Malaysia Digital

 • Permohonan akan dibentangkan kepada Jawatankuasa Penyelarasan – MD (MD-CC)
 • Selepas keputusan MD-CC dibuat, surat keputusan (lulus/ditolak) akan dihantar oleh MDEC kepada syarikat pemohon
 • Selepas menerima surat kelulusan, Sijil Digital MD akan dihantar kepada syarikat oleh MDEC bagi permohonan baharu.

Tax Incentive (Optional)

 • Permohonan akan dibentangkan dalam Jawatankuasa Pelaburan Kebangsaan (NCI)
 • Selepas keputusan NCI, keputusan (lulus/ditolak) akan dihantar oleh MIDA kepada syarikat
 • Jika ditolak, pemohon boleh membuat permohonan semula tertakluk kepada pematuhan kriteria kelayakan.

Sorotan Malaysia Digital

July 2022

Important Updates and New Location Provision Under Malaysia Digital (MD)

+ Learn More

November 2021

Submission deadline for the application for transition under services incentive is extended to 31 december 2021

+ Learn More

June 2021

MSC malaysia BOG 5 revised tax regime comes into force on 1 july 2021

+ Learn More

July 2020

Sales tax exemption for the importation of multimedia equipment

+ Learn More

April 2020

Temporary waiver of the location condition under the conditions of grant of MSC malaysia status

+ Learn More

March 2020

Temporary waiver of the location condition under the conditions of grant of msc malaysia status

+ Learn More

Dec 2019

Withdrawal of withholding tax exemption for income received from MSC malaysia status companies

+ Learn More

Dec 2019

Update of MSC malaysia status tax incentive

+ Learn More

Dec 2019

Update on MSC malaysia status tax incentive: guidelines for existing MSC malaysia status companies (services)

+ Learn More

Dec 2018

Important update and changes on MSC malaysia BOG 5

+ Learn More

Dec 2018

Removal of export condition under MSC malaysia conditions of grant

+ Learn More

June 2022

(ENG) Malaysia Digital BoG Explanatory Notes

+ Learn More

June 2022

Malaysia Digital Status Guidelines

+ Learn More

December 2019

Guidelines on MSC malaysia financial incentives (services incentive – income tax exemption)

+ Learn More

December 2019

Guidelines on msc malaysia financial incentives (grandfathering and transition under services incentive)

+ Learn More

Mohon Status Malaysia Digital

Mulakan perjalanan digital anda di Malaysia dengan MDEC dan jadilah sebahagian daripada syarikat berstatus Malaysia Digital