MENGENAI #SAYADIGITAL

Gerakan #SayaDigital bertujuan untuk mengumpulkan pelbagai inisiatif ekonomi digital di bawah satu mesej utama bagi membina masyarakat yang bermaklumat dan seterusnya merangsang ekonomi digital.

Gerakan #SayaDigital juga bermatlamat untuk membangunkan rakyat Malaysia yang berkemahiran digital dan membangunkan lebih banyak perniagaan yang dipacu digital.

OBJEKTIF

Mencetuskan kesedaran terhadap kelebihan teknologi digital dan seterusnya menyalurkan kepada rakyat pelbagai inisiatif dan program ekonomi digital yang sedia ada bagi meningkatkan sosio-ekonomi.

Meningkatkan tahap kesediaan rakyat dalam penggunaan dan penguasaan teknologi digital dalam kehidupan harian.

Mesej Utama Gerakan #SayaDigital

Ketahui lebih lanjut bagaimana gerakan #SayaDigital dapat membantu anda untuk meningkatkan tahap literasi digital anda melalui empat mesej utama iaitu :

Digital Memudahkan Kehidupan

Digital Menambah Pendapatan

Digital Memperkasakan Kerjaya

Digital Meluaskan Perniagaan

Perniagaan yang dipacu digital

Memastikan semua organisasi disediakan dengan pelbagai cara untuk menggunakan digital. Ini termasuk mempersiapkan organisasi untuk menggunakan e-dagang secara penuh atau membuat ruang mereka sendiri di Internet.

Rakyat Malaysia yang berkemahiran digital

Memberikan latihan, peralatan yang sesuai dan pengetahuan kepada semua rakyat Malaysia untuk melakukan lonjakan digital. Ini bagi memudahkan penerimaan dan penggunaan kemahiran baharu untuk mengembangkan potensi diri.

PROGRAM BAGI BULAN SAYADIGITAL


 1. 11 Ogos – 13 Ogos 2020


 2. MyDigitalWorkforce


  24 Ogos – 28 Ogos 2020

 3. Young Creators Program


  28 Ogos – 29 Ogos 2020

 4. Gig and Freelance Expo (GFX)


  2-3 September 2020

 5. Project Closure


  July 2021

SME DIGITAL SUMMIT

Sidang kemuncak dalam talian bertujuan memperkasakan perniagaan,memepuk transformasi digital dan membantu mempercepatkan perjalanan digital perniagaan anda

Ketahui Lebih Lanjut

Gig and Freelance Expo (GFX)

GFX merupakan program menggalakan penyertaan rakyat dalam ekonomi gig bagi tujuan menambah pedapatan terutama semasa tempoh kegawatan ekonomi.

Ketahui Lebih Lanjut

MYDIGITALWORKFORCE

Program untuk memadankan peluang kerja digital dengan bakat yang berpontensi

Ketahui Lebih Lanjut

YOUNG CREATORS

Ketahui bagaimana untuk menghasilkan kandungan kreatif dengan melalui program ini

Ketahui Lebih Lanjut

Sorotan Digital