MENGENAI #SAYADIGITAL

Gerakan #SayaDigital bertujuan untuk mengumpulkan pelbagai inisiatif ekonomi digital di bawah satu mesej utama bagi membina masyarakat yang bermaklumat dan seterusnya merangsang ekonomi digital.

Gerakan #SayaDigital juga bermatlamat untuk membangunkan rakyat Malaysia yang berkemahiran digital dan membangunkan lebih banyak perniagaan yang dipacu digital.

OBJEKTIF

Mencetuskan kesedaran terhadap kelebihan teknologi digital dan seterusnya menyalurkan kepada rakyat pelbagai inisiatif dan program ekonomi digital yang sedia ada bagi meningkatkan sosio-ekonomi.

Meningkatkan tahap kesediaan rakyat dalam penggunaan dan penguasaan teknologi digital dalam kehidupan harian.

Mesej Utama Gerakan #SayaDigital

Ketahui lebih lanjut bagaimana gerakan #SayaDigital dapat membantu anda untuk meningkatkan tahap literasi digital anda melalui empat mesej utama iaitu :

Digital Memudahkan Kehidupan

Digital Menambah Pendapatan

Digital Memperkasakan Kerjaya

Digital Meluaskan Perniagaan

Perniagaan yang dipacu digital

Memastikan semua organisasi disediakan dengan pelbagai cara untuk menggunakan digital. Ini termasuk mempersiapkan organisasi untuk menggunakan e-dagang secara penuh atau membuat ruang mereka sendiri di Internet.

Rakyat Malaysia yang berkemahiran digital

Memberikan latihan, peralatan yang sesuai dan pengetahuan kepada semua rakyat Malaysia untuk melakukan lonjakan digital. Ini bagi memudahkan penerimaan dan penggunaan kemahiran baharu untuk mengembangkan potensi diri.

Sorotan Digital