Perkhidmatan eDagang Setempat (PeDAS)

Pusat Internet Desa (PID) di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) dengan kerjasama Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) kini menawarkan program Perkhidmatan e-Dagang Setempat (PeDAS) untuk membantu eusahawan setempat memasarkan produk secara dalam talian (online) dan menghubungkan usahawan dengan pelbagai agensi dan rakan perniagaan.

Antara perkhidmatan yang ditawarkan:

1. Latihan

  • Program keusahawanan
  • Akses kepada 58 modul perniagaan melalui pembelajaran dalam talian.

2. Bimbingan Perniagaan

  • Jurulatih untuk perniagaan anda
  • Perkhidmatan eDagang oleh pemain industri

3. Khidmat Sokongan

  • Perkhidmatan untuk mengenalpasti tahap kesediaan usahawan dalam perniagaan eDagang dan cadangan untuk mengurangkan jurang tersebut
  • Menghubungkan usahawan dengan agensi yang berkaitan untuk membantu mengembangkan perniagaan

4. Senarai Pusat Internet Desa (PID) dan Pegawai Bertanggungjawab.

Generated by wpDataTables