eLADANG

MEMPERKASAKAN SEKTOR PERTANIAN DENGAN ADAPTASI DIGITAL AGTECH

LAMAN UTAMA | eLADANG

Apa itu Digital AgTech?

Inisiatif perintis yang dipacu oleh MDEC, dengan kerjasama rakan ekosistem untuk memperkasakan sektor pertanian dengan menerapkan teknologi 4IR, seperti Internet Kebendaan (IoT), Analisis Data Raya (BDA) serta Kecerdasan Buatan (AI) untuk memangkin pengadaptasian digital untuk meningkatkan taraf hidup golongan petani di seluruh negara.

Diterajui dengan kelestarian dan skalabilitasi, Digital AgTech juga baru-baru ini diumumkan di bawah PAKEJ PERLINDUNGAN RAKYAT DAN PEMULIHAN EKONOMI (PEMULIH) bersama KKMM, di bawah Pelan Pemulihan Nasional.

LAMAN UTAMA | eLADANG

Apa itu Digital AgTech?

Inisiatif perintis yang dipacu oleh MDEC, dengan kerjasama rakan ekosistem untuk memperkasakan sektor pertanian dengan menerapkan teknologi 4IR, seperti Internet Kebendaan (IoT), Analisis Data Raya (BDA) serta Kecerdasan Buatan (AI) untuk memangkin pengadaptasian digital untuk meningkatkan taraf hidup golongan petani di seluruh negara.

Diterajui dengan kelestarian dan skalabilitasi, Digital AgTech juga baru-baru ini diumumkan di bawah PAKEJ PERLINDUNGAN RAKYAT DAN PEMULIHAN EKONOMI (PEMULIH) bersama KKMM, di bawah Pelan Pemulihan Nasional.

APA YANG BOLEH KAMI TAWARKAN UNTUK ANDA

Perintis Digital AgTech

(Projek)

Latihan Berkemahiran Digital

(Digitalisasi)

Solusi Teknologi Digital

(Transformasi)

Penasihat Digital

(Penglibatan Ekosistem)

PROJEK PERINTIS DIGITAL AGTECH YANG DITERAJUI OLEH MDEC

Projek perintis berteraskan penerapan Internet Kebendaan (IoT), Analisis Data Raya (BDA) dan Kecerdasan Buatan (AI) dengan kerjasama rakan ekosistem.

ADAKAH ANDA BERMINAT UNTUK MENYERTAI DIGITAL AGTECH?

Pertanian Digital, Projek Berdasarkan Sektor dan Teknologi Dron adalah inisiatif perintis yang digerakkan oleh MDEC, dengan kerjasama rakan kongsi ekosistem untuk memperkasakan sektor yang dikenal pasti (berdasarkan permintaan), dengan menerapkan teknologi digital, iaitu Internet Kebendaan (IoT), Analitis Data Raya (BDA) dan Kecerdasan Buatan (AI) untuk meningkatkan produktiviti / hasil dan kualiti, meningkatkan pendapatan, mengurangkan kos/tenaga kerja, mengoptimumkan operasi, meningkatkan minat / penyertaan untuk mengekalkan & meningkatkan ADAPTASI DIGITAL di seluruh sektor ke arah perubahan menjadi Berkemahiran Tinggi, Berdayakan Digital dan Dipacu Data yang akhirnya meningkatkan EKONOMI DIGITAL negara. Inisiatif ‘Digital AgTech/eLadang’ oleh MDEC juga diumumkan di bawah ‘PAKEJ PERLINDUNGAN RAKYAT DAN PEMULIHAN EKONOMI (PEMULIH)’ bersama KKMM, dibawah Pelan Pemulihan Negara.

ADAPTASI DIGITAL AGTECH:

Peningkatan produktiviti dan pendapatan lebih dari 20% serta pengurangan kos operasi lebih dari 30%.

1. Apa itu eLadang (Digital AgTech) Program / Inisiatif?

eLadang / Digital AgTech adalah inisiatif perintis yang dipacu oleh MDEC, dengan kerjasama rakan ekosistem untuk memperkasakan sektor pertanian dengan menerapkan teknologi 4IR, iaitu Internet Kebendaan (IoT), Analisis Data Raya (BDA) serta Kecerdasan Buatan (AI) untuk meningkat produktiviti / hasil dan kualiti, meningkatkan pendapatan / hasil, mengurangkan kos operasi / tenaga kerja, pengoptimuman ladang, meningkatkan minat / penyertaan untuk mengekalkan & meningkatkan ADAPTASI DIGITAL di seluruh sektor pertanian untuk berubah ke arah Berkemahiran Tinggi, Berdayakan Digital dan Dipacu Data yang akhirnya akan melonjakkan EKONOMI DIGITAL negara.

2. Apakah perbezaan antara eLadang; Digital AgTech Program / Inisiatif berbanding dengan Program / Inisiatif lain yang serupa?

Program ini merangkumi pengesahan teknologi. Di MDEC, kami sangat menekankan faktor kelestarian dan skalabiliti. Setelah pengesahan teknologi berjaya, eLadang; projek perintis Digital AgTech disesuaikan dengan perkembangan ‘eLadang Digital Labs’. Makmal Digital ini memfokuskan untuk melatih, mengesahkan dan mendorong penggunaan teknologi digital dalam pertanian untuk meningkatkan hasil pengeluaran, kualiti dan meningkatkan pendapatan petani.

3. Apakah peranan MDEC dalam program / inisiatif ini?

  • Secara progresif mendorong penerapan Digital AgTech di seluruh sektor pertanian untuk meningkatkan produktiviti & pendapatan bagi masyarakat petani.
  • Membantu pembangunan ekosistem pertanian yang cergas merangkumi permintaan(demand) dan penawaran (supply) secara aktif.
  • Merapatkan hubungan dengan rakan ekosistem, berdasarkan permintaan(demand) dan penawaran(supply).
  • Mengkoordinasikan prospek peningkatan / penambahan tenaga kerja melalui makmal digital agar komuniti petani dapat menaik taraf untuk menjadi petani ‘ekonomi digital’.

4. Siapakah kumpulan sasaran eLadang; program / Inisiatif Digital AgTech?

Komuniti yang berkaitan dengan pertanian, iaitu petani, persatuan, dan lain-lain (baik semasa & baru), Rakan Teknologi, Rakan Pembiayaan, Agensi, Organisasi, dan lain-lain yang berminat untuk meneroka prospek digital.

5. Apakah faedah eLadang; program / Inisiatif Digital AgTech?

Berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan produktiviti serta pengurangan kos operasi melalui kepelbagaian Digital AgTech, peningkatan / pengagihan semula melalui makmal digital, akses kepada rakan teknologi, hubungan dengan rakan ekosistem yang betul, akses ke sokongan lebih lanjut di ruang AgTech, dan sebagainya.

6. Saya menjalankan syarikat teknologi. Saya berminat untuk turut serta. Bagaimana saya boleh mengambil bahagian?

Sila hantarkan sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan inisiatif ini ke [email protected]

7. Apakah kriteria kelayakan untuk program ini?

  • Syarikat hendaklah didaftarkan di Malaysia.
  • Penyelesaian yang dilaksanakan di ladang-ladang ujian dengan rekod prestasi yang baik.
  • Penyebaran projek teknologi digital yang berjaya
  • Pasukan projek yang berdedikasi dengan latar belakang pertanian akan menjadi kelebihan tambahan
  • Membangunkan produk / perkhidmatan pada teknologi digital
  • Terbuka kepada pertukaran pengetahuan / latihan untuk meningkatkan penggunaan teknologi digital.

8. Adakah terdapat kriteria penilaian? Jika ya, apakah kriteria penilaian?

Ya. Secara amnya, penilaian akan dibuat berdasarkan kebolehoperasian, kelayakan, skalabilitasi dan pengesahan penggunaan teknologi (kisah kejayaan berteraskan teknologi digital)

9. Apakah dokumen yang perlu dihantar?

Profil syarikat. Pengurus projek akan diminta maklumat tambahan, jika diperlukan.

10. Apakah langkah seterusnya setelah saya mengemukakan permohonan prospek projek Digital AgTech?

Panel penasihat akan mengkaji aplikasi, berdasarkan kelayakan, skalabilitasi dan pengesahan penggunaan teknologi. Sekiranya diperlukan, akan ada sesi penjelasan yang dijadualkan oleh pasukan projek untuk memahami lebih lanjut mengenai kertas cadangan yang dikemukakan.

11. Bilakah saya akan mengetahui hasil penyerahan saya? Bagaimanakah saya akan diberitahu?

Dalam masa 1 bulan dari tarikh penyerahan. Anda akan dimaklumkan melalui emel.

12. Bilakah tarikh tutup?

Tiada tarikh tutup yang khusus kerana ini adalah projek aktif (yang sedang berjalan), berdasarkan permintaan(demand) dan penawaran (supply).

13. Bolehkah kita memohon perlanjutan hingga tarikh tutup?

Hantarkan e-mel kepada pasukan projek mengenai permohonan dan alasan peranjutan yang perlu dipertimbangkan oleh pasukan projek.

14. Adakah terdapat caj?

Tiada caj yang akan dikenakan kerana MDEC adalah agensi kerajaan.

15. Apakah butiran dan kaedah pembayaran?

Tiada sebarang butiran dan kaedah pembayaran diperlukan kerana MDEC adalah agensi kerajaan.

16. Bila dan bagaimanakah saya akan mendapat resit pembayaran? Siapa yang akan mengeluarkan resit pembayaran?

Tiada sebarang resit pembayaran akan dikeluarkan kerana MDEC adalah agensi kerajaan.

17. Bolehkah kami bekerjasama dengan pihak MDEC jika kami melakukan inisiatif yang serupa?

Ya, MDEC sentiasa mengalu-alukan kerjasama antara pihak yang berkaitan.

18. Sekiranya saya mempunyai pertanyaan lebih lanjut, siapakah Pegawai eLadang; program / inisiatif Digital AgTech?

Sila hantarkan sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan inisiatif ke [email protected]