LEMBAGA
PENGARAH

LEMBAGA PENGARAH

Bagi menavigasi ekonomi digital yang rumit dan berubah dengan pantas, MDEC telah memilih pasukan pengurusan yang berpengetahuan luas serta dinamik. Lembaga Pengarah ini terdiri daripada wakil – wakil daripada sektor kerajaan dan korporat.

 

Lembaga Pengarah bertanggungjawab terhadap inisiatif membabitkan teknologi negara termasuk arahan, pengawasan strategik atau pengurusan. Bersandarkan gabungan kepelbagaian yang berkepakaran tinggi, inilah pasukan terbaik untuk membimbing MDEC ke arah ekonomi yang berteraskan teknologi.

YB Datuk Seri Sr. Haji Md Alwi bin Haji Che Ahmad
SMW, PGDK, JSM, AMN, FISM, MAALS

Ahli Dewan Undangan Negeri, Kok Lanas, Kelantan

YB Datuk Seri Sr. Haji Md Alwi bin Haji Che Ahmad telah dilantik sebagai Pengerusi Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) pada 1 Disember 2021.

Sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri, Kok Lanas, Kelantan, Datuk Seri Sr. Haji Md Alwi sebelum ini, telah memegang pelbagai jawatan penting dalam kerajaan. Beliau pernah berkhidmat sebagai Setiausaha Politik kepada Menteri Belia dan Sukan dari 1990 hingga 1992 dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Malaysia dari 1993 hingga 1999, sebelum menjadi Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri dari 2007 hingga 2009.

Sebelum berkhidmat sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri, beliau pernah menjadi Ahli Parlimen Ketereh dari 2004 hingga 2008. Sebagai antara tokoh penting dalam membasmi kemiskinan, beliau telah memainkan peranan sebagai Pengerusi Yayasan Kemiskinan Kelantan sejak 1993.

Datuk Seri Sr. Haji Md Alwi juga pernah memegang pelbagai jawatan dalam sektor korporat termasuk sebagai Pengerusi Silver Ridge Berhad dari 2004 hingga 2008, Syarikat Permodalan Risda Berhad dari

2006 hingga 2016 dan Lembaga Kemajuan Pertanian KEMUBU (KADA) dari 2014 hingga 2018. Beliau ketika ini adalah Ahli Lembaga Pengarah Universiti Teknologi Malaysia (UTM) sejak 2020.

 

Berpengalaman sebagai juruukur tanah berlesen professional, Datuk Seri Sr. Haji Md Alwi juga merupakan Prinsipal Firma Perundingan AA Geomatics and Survey dan Felo Institut Juruukur Malaysia.

 

Beliau memegang Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Tinjauan & Pemetaan) dari Western Australian Institute of Technology Perth (kini Curtin University) dan Ijazah Sarjana Pentadbiran Awam dari Universiti Utara Malaysia (UUM); selain latihan profesional dalam Hydrography and Seabed Mappings, Motorised Levellings, dan Lidar Surveys and Mapping, masing-masing di Kanada, Sweden. Amerika Syarikat dan China.

 

Sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri, Kok Lanas, Kelantan, Datuk Seri Sr. Haji Md Alwi sebelum ini, telah memegang pelbagai jawatan penting dalam kerajaan.  Beliau pernah berkhidmat sebagai Setiausaha Politik kepada Menteri Belia dan Sukan dari 1990 hingga 1992 dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Malaysia dari 1993 hingga 1999, sebelum menjadi Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri dari 2007 hingga 2009.

 

Sebelum berkhidmat sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri, beliau pernah menjadi Ahli Parlimen Ketereh dari 2004 hingga 2008. Sebagai antara tokoh penting dalam membasmi kemiskinan, beliau telah memainkan peranan sebagai Pengerusi Yayasan Kemiskinan Kelantan sejak 1993.

 

Datuk Seri Sr. Haji Md Alwi juga pernah memegang pelbagai jawatan dalam sektor korporat termasuk sebagai Pengerusi Silver Ridge Berhad dari 2004 hingga 2008, Syarikat Permodalan Risda Berhad dari 2006 hingga 2016 dan Lembaga Kemajuan Pertanian KEMUBU (KADA) dari 2014 hingga 2018. Beliau ketika ini adalah Ahli Lembaga Pengarah Universiti Teknologi Malaysia (UTM) sejak 2020.

 

Berpengalaman sebagai juruukur tanah berlesen professional, Datuk Seri Sr. Haji Md Alwi juga merupakan Prinsipal Firma Perundingan AA Geomatics and Survey dan Felo Institut Juruukur Malaysia.

 

Beliau memegang Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Tinjauan & Pemetaan) dari Western Australian Institute of Technology Perth (kini Curtin University) dan Ijazah Sarjana Pentadbiran Awam dari Universiti Utara Malaysia (UUM); selain latihan profesional dalam Hydrography and Seabed Mappings, Motorised Levellings, dan Lidar Surveys and Mapping, masing-masing di Kanada, Sweden. Amerika Syarikat dan China.

YBHG. DATO' SERI HAJI MOHAMMAD BIN MENTEK

Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia

YBhg. Dato’ Seri Haji Mohammad bin Mentek dilantik sebagai anggota Lembaga Pengarah pada 25 November 2020.

YBhg Dato’ Seri Haji Mohammad bin Mentek menjawat jawatan sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM) pada 4 November 2020. Beliau lulus dengan Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Matematik dan Sarjana Muda Sains dalam Statistik dari University of Minnesota, USA, dan mempunyai pengalaman luas selama 28 tahun dalam pentadbiran awam.Dia memulakan kerjayanya sebagai Penolong Setiausaha Bahagian Modal Insan, Perkhidmatan dan Latihan di Kementerian Tenaga, Telekomunikasi, dan Pos. Beliau juga pernah berkhidmat di Pejabat Kewangan Kerajaan Negeri Perak. Salah satu tonggak kejayaannya dilantik sebagai Pengarah pertama Institut Pentadbiran Awam Negara (INTAN), cawangan Sabah. Dia memegang peranan ini paling lama dari tahun 2000 hingga 2009.

Dia diberi tanggungjawab untuk memimpin Jabatan Imigresen di Sabah selama tiga tahun, sehingga menjadi anak negeri Sabah pertama yang dilantik dalam jawatan ini.Dia mencapai satu lagi kejayaan penting ketika dilantik sebagai Ketua Pengarah Komando Keselamatan Sabah Timur (ESSCOM) yang pertama pada tahun 2013. Dia juga pernah berkhidmat sebagai Setiausaha Kanan Kanan bagi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia untuk Kementerian Pendidikan Pada tahun 2014. YBhg Dato’ Seri Mohammad kemudian dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) pada tahun 2016, di mana dia menjadi anak negeri Sabah pertama yang dilantik ke jawatan ini. Dia kemudian ditugaskan kembali, dalam kapasitas yang sama, ke Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC).

YBRS. Abu Bakar @ Salleh bin Hj. Jambol

Setiausaha Bahagian Antarabangsa Kementerian Kewangan (MOF)

YBrs. Abu Bakar @ Salleh bin Hj. Jambol telah dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah berkuat kuasa 1 November 2021.

Abu Bakar @ Salleh bin Hj. Jambol memulakan profesion beliau pada tahun 1995 sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD) di Kementerian Kewangan Malaysia (MoF).

Beliau mempunyai pengalaman lebih 26 tahun di MoF dan telah berkhidmat untuk beberapa jabatan termasuk Perbendaharaan Persekutuan Sabah, Pejabat Belanjawan Negara, Unit Strategi Nasional, Bahagian Kawalan Kewangan Strategik dan Korporat serta Bahagian Dasar Saraan dan Pengurusan.

Beliau kini menjawat jawatan sebagai Setiausaha Bahagian Antarabangsa di MoF yang disandang sejak Julai 2021.

Abu Bakar merupakan lulusan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Awam dari Universiti Utara Malaysia (UUM) serta memiliki Ijazah Sarjana Ekonomi dari Universiti Putra Malaysia (UPM).

Selain daripada MDEC, Abu Bakar juga merupakan Ahli Lembaga Pengarah di Lembaga Pelabuhan Labuan (LPA), Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak (LPHP) dan Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC).

Antara bidang kepakaran beliau ialah dasar strategik, ekonomi serta perdagangan dan hubungan antarabangsa. Bagi mengisi masa lapang, beliau gemar melibatkan diri dalam aktiviti rekreasi dan sukan.

YBHG. PROF EMERITUS DATO’ DR HALIMAH BADIOZE ZAMAN FASc

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Dia dilantik menjadi Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) berkuatkuasa pada 5 April 2019.

Professor Emeritus Dato’ Dr. Halimah Badioze Zaman merupakan Pemegang Kerusi Tan Sri Leo Moggie Distinguished Chair in Energy Informatics di Institut Informatik dan Pengkomputeran dalam bidang Informatik Tenaga (IICE), Universiti Tenaga Nasional (UNITEN). Sebelum ini, beliau telah berkhidmat dalam pelbagai kapasiti dan peranan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) selama 39 tahun,  termasuk menjadi salah seorang ahli pengasas Fakulti Sains Maklumat dan Teknologi serta pengasas Niche ICT di UKM dan Pengarah Pengasas Pusat Kecemerlangan Sains Komputer pertama di UKM, iaitu Institut Informatik Visual.

Sepanjang kerjaya beliau, Professor Emeritus Dato’ Dr. Halimah telah memperoleh pelbagai pengiktirafan dalam bidang Teknologi Sains Komputer, Informasi dan Komunikasi daripada bukan sahaja di kalangan ahli akademik, malah kerajaan dan pemimpin industri. Beliau juga telah memainkan peranan penting dalam pelbagai kerjasama dengan kerajaan dan pemimpin industri di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Menerusi kerjasama berkenaan, beliau telah menerima pelbagai penghargaan di atas penemuan dan inovasi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Beliau telah dianugerahkan pangkat Professor Emeritus oleh Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) di atas sumbangan beterusannya kepada penyelidikan dan pengetahuan intelektual, yang telah memberi manfaat kepada kerajaan, industri dan juga masyarakat di peringkat kebangsaan dan global.

YBhg. Datu Dr Muhammad Abdullah bin Zaidel

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

YBhg. Datu Dr Muhammad Abdullah bin Zaidel telah dilantik ke Lembaga pada 6 Ogos 2020.

Dengan pengalamannya yang luas dari sektor kewangan dan dalam pengurusan perniagaan, dapat mempercepat ekonomi Sarawak dan mencapai tahap yang lebih tinggi. Beliau menamatkan pengajian di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) dengan PhD dalam bidang Kewangan dan Ijazah Sarjana Pengurusan Perniagaan dari Universiti Teknologi MARA (UiTM).Sejak 2019, Dr. Muhammad Abdullah adalah alumni Harvard Business School, Universiti Harvard.

 

Sejak tahun 2008, Profesor Madya Dr Muhammad Abdullah adalah Pensyarah Kanan di Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, UNIMAS. Dia juga menghabiskan banyak masa di sektor korporat juga ketika menjadi Naib Presiden Kanan di KAF Seagroatt & Campbell Securities Sdn. Bhd. Dan Vice President di CIMB Securities Sdn. Bhd.Pada masa ini, dia adalah ahli dewan Majlis Perundingan Upah Nasional, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak, Lembaga Kemajuan Tanah dan Petroleum Sarawak Bhd.

YBRS. LEE CHIN CHEH

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

YBrs. Lee Chin Cheh dilantik sebagai anggota Lembaga Pengarah pada 6 Ogos 2020.

Kesungguhannya untuk undang-undang menjadikannya bekerja dengan baik ketika dia memperoleh ijazah undang-undang sebelum memulakan syarikatnya sendiri pada tahun 1997. Kehebatannya dalam arena undang-undang dan kepercayaan yang diperoleh dari pelanggan telah membuatnya berdiri teguh di dunia korporat sebagai penasihat undang-undang dan pengarah di banyak syarikat swasta dan awam yang berpusat di Malaysia, Singapura, Indonesia, Australia dan Jerman sejak 23 tahun yang lalu.Dia telah menasihati dan menyelesaikan pelbagai penggabungan dan pengambilalihan rentas sempadan dalam pelbagai bidang. Lee memulakan perjalanan politiknya pada tahun 1997 dan membuat kemajuan besar dalam karier politiknya, pertama kali dinobatkan sebagai anggota dewan dengan Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) dan kemudian menjadi ADUN setelah memenangi kerusi DUN Kajang pada pilihan raya 2013.

Kerjaya politik Lee melihatnya kini memainkan peranan aktif dalam pemerintahan, setelah memegang jawatan Pegawai Tugas Khas kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan sejak 2018.Penglibatannya di luar politik dan undang-undang meluas kepada khidmatnya kepada pelbagai organisasi berasaskan masyarakat selama ini, sama ada sebagai pemegang jawatan kanan atau penasihat undang-undang. Lee mendapat Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang, LLB (Kepujian) dari University of Wolverhampton, United Kingdom.

YBRS. AIREEN OMAR

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Dia adalah lulusan Ekonomi dari London School of Economics and Science Science dan memiliki Ijazah Sarjana Ekonomi dari Universiti New York.

YBrs. Aireen Omar dilantik sebagai anggota Lembaga Pengarah pada 3 November 2020. Aireen Omar kini adalah Presiden (Air Asia Digital), Kumpulan AirAsia di mana dia bertanggungjawab untuk strategi digitalnya, mempromosikan inovasi di seluruh kumpulan dan mendorong kerjasama di seluruh perniagaan dan pasaran AirAsia.

Dia mengawasi inisiatif besar kumpulan strategi digital yang luas untuk membantu mengubah Kumpulan AirAsia menjadi syarikat global, berasaskan cloud dan data. Di RedBeat Ventures, Aireen juga berperan penting dalam menanam dan mengembangkan perniagaan digital dan fintech seperti BigLife, BigPay, Teleport, Santan, dan dalam mengubah airasia.com menjadi lebih daripada sekadar platform syarikat penerbangan.

YBRS. DR DHESI BAHA RAJA

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Dr Dhesi memiliki Ijazah Sarjana Kesihatan Awam dan DrPH (Doktor Kesihatan Awam) dan meminati Sains Data dan Kecerdasan Buatan.

YBrs. Dr Dhesi Baha Raja dilantik sebagai anggota Lembaga Pengarah pada 3 November 2020. Salah satu sumbangan utamanya kepada Malaysia ialah i-Kelahiran, perisian yang mengatur data kelahiran, liputan imunisasi & menjejaki kehamilan berisiko tinggi dalam masa nyata. Teknologi ini kemudian dilaksanakan di hospital dan klinik kerajaan di seluruh Malaysia.Berdasarkan memenangi hadiah pertama dalam Pertandingan Impak Global, dia ditaja ke Universiti Singularity di Silicon Valley di mana dia bersama-sama mengasaskan Kecerdasan Buatan dalam Epidemiologi Perubatan, sebuah perisian yang

mempunyai keupayaan untuk mengenal pasti wabak maut 3 bulan lebih awal & geo-lokasi mereka sehingga radius 400 meter. Dia juga dijemput oleh Yang Berhormat Canselor Jerman, Puan Angela Merkel untuk berkongsi kepakarannya mengenai AI untuk rintangan Antimikroba dan penggunaan teknologi untuk menyelesaikan cabaran besar global di Jerman.Dr Dhesi adalah salah seorang pakar yang merancang penggunaan teknologi untuk mencapai Matlamat Pembangunan Lestari untuk PBB dalam pertemuan panel pakar di New York & Geneva.

YBRS. IZZANA SALLEH

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

YBrs. Izzana Salleh telah dilantik sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif MDEC pada 1 Disember 2021.

Izzana Salleh memiliki Ijazah Sarjana dalam Pentadbiran Awam dari Harvard University John F. Kennedy School of Government dan Ijazah Sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan dari Imperial College Business School. Beliau juga memegang Ijazah Sarjana Muda dalam Bioteknologi dari California State University, Pomona.

YBrs. Izzana Salleh telah dilantik sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif MDEC pada 1 Disember 2021. Beliau juga merupakan Ahli Lembaga Pengarah Talent Corporation Malaysia Berhad dan Ahli Panel Pelaburan PERKESO.

Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam pengurusan, dasar awam, syarikat pemula dan badan

bukan kerajaan (NGO) antarabangsa. Ketika ini, beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif RISE Human Capital Sdn Bhd, di mana beliau memberi tumpuan kepada pembangunan bakat menerusi kerjasama global, anjakan minda dan pertumbuhan tingkah laku bersasar.

Izzana memiliki pengalaman luas dalam perkhidmatan awam, di mana beliau menjadi Pengasas Bersama dan Presiden Girls For Girls (G4G) International, iaitu sebuah organisasi bukan berasaskan keuntungan yang bermatlamat untuk membantu wanita muda membina keberanian, wawasan dan kemahiran untuk menerokai bidang kepimpinan.
Izzana Salleh memiliki Ijazah Sarjana dalam Pentadbiran Awam dari Harvard University John F. Kennedy School of Government dan Ijazah Sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan dari Imperial College Business School. Beliau juga memegang Ijazah Sarjana Muda dalam Bioteknologi dari California State University, Pomona.

YBrs. Izzana Salleh telah dilantik sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif MDEC pada 1 Disember 2021. Beliau juga merupakan Ahli Lembaga Pengarah Talent Corporation Malaysia Berhad dan Ahli Panel Pelaburan PERKESO.

Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam pengurusan, dasar awam, syarikat pemula dan badan bukan kerajaan (NGO) antarabangsa. Ketika ini, beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif RISE Human Capital Sdn Bhd, di mana beliau memberi tumpuan kepada pembangunan bakat menerusi kerjasama global, anjakan minda dan pertumbuhan tingkah laku bersasar.

Izzana memiliki pengalaman luas dalam perkhidmatan awam, di mana beliau menjadi Pengasas Bersama dan Presiden Girls For Girls (G4G) International, iaitu sebuah organisasi bukan berasaskan keuntungan yang bermatlamat untuk membantu wanita muda membina keberanian, wawasan dan kemahiran untuk menerokai bidang kepimpinan. 

YBRS. FAROUK PETER LEE

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

YBrs. Farouk Peter Lee dilantik sebagai anggota Lembaga pada 3 November 2020.

Farouk Peter Lee mempunyai kerjaya yang luas dengan syarikat multinasional global dan kini merupakan Pengurus Besar Pasaran Asia untuk Operasi Kumpulan AXA, yang bertanggungjawab menguruskan penyampaian perkhidmatan bersama IT (Infrastruktur dan Aplikasi) untuk perniagaan AXA di seluruh Asia. Lee juga merupakan Pengerusi AXA Group Operations Hong Kong, dan Ahli Lembaga Eksekutif AXA Group Operations Malaysia dan AXA Group Operations Philippines.

Dia memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman memimpin dan mendorong operasi dan perubahan IT memungkinkan industri Insurans dan Perbankan di seluruh Asia, khususnya di Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Korea Selatan, dan China (termasuk Hong Kong). Lee telah memegang peranan kepemimpinan dalam Accenture, DXC Technologies, New York Life Insurance, Zurich Insurance, MetLife, dan AXA. Beliau mendapat Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Kejuruteraan Elektrik dari Universiti Brown, Amerika Syarikat.

YBRS. JALEELUDEEN ABU BAKER

Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Jaleeludeen Abu Baker kini adalah Pengarah Undang-Undang & Pentadbiran di AHB International Berhad dan merupakan Pengarah Eksekutif Antah Holdings Berhad.

YBrs. Jaleeludeen Abu Baker dilantik sebagai anggota Lembaga Pengarah pada 3 November 2020. Dia adalah sebahagian daripada pasukan yang diberi kepercayaan untuk melakukan pemulihan dan penstrukturan semula syarikat Antah Group. Tugas ini juga melibatkan menangani dan memperbaiki pelbagai masalah tadbir urus korporat yang dihadapi.Dia juga melakukan tinjauan undang-undang dan korporat yang komprehensif terhadap portfolio pelaburannya dan memimpin penyelesaian pertikaian. Beliau juga merupakan Pengarah di SAB Global, pemilik dan pengurus pusat Pembelajaran dan Peningkatan Kanak-kanak Axiom di Malaysia.

Dia sebelumnya memegang peranan kepemimpinan dalam perniagaan perkhidmatan wang berlesen, setelah mewakili industri pertukaran wang Malaysia pada Laporan Penilaian Bersama 2014 mengenai langkah-langkah pembiayaan anti-pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas di Malaysia.Jaleeludeen memiliki Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (LL.B) (Kepujian) dari Universiti Islam Antarabangsa, Malaysia dan diterima sebagai Peguambela & Peguamcara, Mahkamah Tinggi Malaya pada tahun 1995. Di samping itu, dia adalah Pegawai Amanah yang diluluskan oleh Labuan Financial Perkhidmatan Perkhidmatan (Labuan FSA), Setiausaha Syarikat berlesen dan Ahli Jawatankuasa Institut Setiausaha Syarikat yang Diluluskan (IACS).