Perkhidmatan eDagang Setempat (PeDAS)

Pusat Internet Desa (PID) under the Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) in collaboration with Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) is now offering a Perkhidmatan e-Dagang Setempat (PeDAS) programme to help local entrepreneurs market products online and connect entrepreneurs with various agencies and business partners.

Services

1. Module

  • Program keusahawanan
  • Akses kepada 58 modul perniagaan melalui pembelajaran dalam talian.

2. Bimbingan Perniagaan

  • Jurulatih untuk perniagaan anda
  • Perkhidmatan eDagang oleh pemain industri

3. Khidmat Sokongan

  • Perkhidmatan untuk mengenalpasti tahap kesediaan usahawan dalam perniagaan eDagang dan cadangan untuk mengurangkan jurang tersebut
  • Menghubungkan usahawan dengan agensi yang berkaitan untuk membantu mengembangkan perniagaan

4. List of Officers

Generated by wpDataTables