Skip to content

#SayaDigital: Borang Profiling Pelajar

Gerakan #SayaDigital bertujuan untuk mengumpulkan pelbagai inisiatif ekonomi digital di bawah satu mesej utama bagi membina masyarakat yang bermaklumat dan seterusnya merangsang ekonomi digital.

Gerakan #SayaDigital juga bermatlamat untuk membangunkan rakyat Malaysia yang berkemahiran digital dan membangunkan lebih banyak perniagaan yang dipacu digital.

    Terima kasih atas pendaftaran #SayaDigital. Teruskan mengisi borang Profiling anda.