SHARING ECONOMY FOR BUSINESS | CORPORATIONS / SMES

Adakah Ekonomi Perkongsian boleh menyelesaikan masalah perniagaan anda?

Anda mahu cuba menggunakan bakat freelance tapi tidak tahu bagaimana caranya?

Apa yang Kami Tawarkan

Bengkel LEAD
(Leveraging Enterprises with Digital Disruptors)

Bengkel bersiri yang direka untuk memberikan kesedaran dan pemahaman tentang model Ekonomi Perkongsian. Pelbagai penyelesaian & perkhidmatan Ekonomi Perkongsian akan dikongsi semasa bengkel LEAD bagi membantu anda membuat keputusan mengguna pakai perkhidmatan Ekonomi Perkongsian dalam memenuhi keperluan perniagaan anda.

Adaptasi Ekonomi Perkongsian Secara Rintis

MDEC telah memperkenalkan adaptasi Ekonomi Perkongsian secara rintis bagi membantu perniagaan mencapai hasil yang diperlukan dengan risiko yang minimum.

Bagaimana Saya Mendapat Manfaat Dengan Menggunakan Perkhidmatan Ekonomi Perkongsian?

Akses kepada bakat/modal insan berkualiti & terbukti (ditentusahkan oleh pasaran)

Platform digital & model perniagaan yang terbukti

Mengoptimumkan aset terbiar dan kurang digunakan

Akses kepada tenaga kerja & perkhidmatan secara “on-demand”

Peluang pertumbuhan baru yang berpotensi

Perkhidmatan & penyelesaian digital yang berkesan dan menjimatkan kos

Mulakan transformasi digital melalui Ekonomi Perkongsian sekarang!

Ketahui pendekatan lebih terperinci untuk mengorak langkah lebih jauh dalam melayari digitalisasi perniagaan.

Pengakuan(Required)
Dimaklumkan bahawa MDEC berkomitmen untuk melindungi data peribadi dan kepatuhan terhadap Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan menyerahkan Borang ini dan memberikan sebarang data peribadi dalam Borang ini, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami dan menyetujui Penyataan Perlindungan Data Peribadi yang dipaparkan di laman web MDEC dan anda telah memberi persetujuan bagi memproses data peribadi anda yang diberikan dalam Borang ini.

TESTIMONIALS

IoT and Data Driven Automated Smart Fertigation System

Jamuri Mohd. Ihsani

Chilli Farmer

Soalan Lazim

1. Apa itu Program Ekonomi Perkongsian untuk Perniagaan?
Program Ekonomi Perkongsian untuk Perniagaan adalah pendekatan inovatif yang diterajui oleh Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia Sdn. Bhd. (MDEC) yang memudahkan adaptasi perniagaan bagi penyelesaian dan perkhidmatan berasaskan Ekonomi Perkongsian yang disediakan oleh platform Ekonomi Perkongsian tempatan dan antarabangsa yang telah ditentusahkan.
2. Apa yang ditawarkan oleh program ini?
Berikut adalah aktiviti-aktiviti yang dikelolakan oleh MDEC untuk membantu perniagaan anda mengadaptasi penyelesaian dan perkhidmatan berasaskan Ekonomi Perkongsian secara rintis:
  1. Bengkel LEAD
    • Bengkel bersiri yang direka untuk memberikan kesedaran dan pemahaman tentang model Ekonomi Perkongsian. Pelbagai penyelesaian & perkhidmatan Ekonomi Perkongsian akan dikongsi semasa bengkel LEAD bagi membantu anda membuat keputusan mengguna pakai perkhidmatan Ekonomi Perkongsian dalam memenuhi keperluan perniagaan anda.
  2. Adaptasi Ekonomi Perkongsian Secara Rintis bersama MDEC
    • MDEC telah memperkenalkan adaptasi Ekonomi Perkongsian secara rintis bagi membantu perniagaan mencapai hasil yang diperlukan dengan risiko yang minimum.
3. Siapa yang layak menyertai Bengkel LEAD?
Penyertaan terbuka kepada syarikat atau perniagaan dalam Malaysia yang didaftarkan di bawah undang-undang Malaysia.
4. Siapa yang mengendalikan Bengkel LEAD?
Bengkel LEAD dikendalikan oleh MDEC dengan kerjasama Rakan Platform Ekonomi Perkongsian dari pelbagai sektor / bidang perkhidmatan yang mempunyai rekod prestasi terbaik dalam membantu perniagaan untuk memulakan perjalanan adaptasi digital.
5. Bagaimana Bengkel LEAD dijalankan?
Bengkel LEAD adalah sesi bimbingan praktikal secara “one-to-many” bersama MDEC, Rakan Platform Ekonomi Perkongsian, usahawan, badan korporat dan organisasi daripada pelbagai jenis perniagaan. Bengkel dijalankan secara dalam talian atau fizikal.
6. Saya berminat untuk menyertai Bengkel LEAD. Bagaimana saya boleh mendaftarkan minat saya?
Anda boleh mendaftar di bahagian pendaftaran di atas.
7. Apa peranan MDEC dalam adaptasi perniagaan menggunakan Ekonomi Perkongsian secara rintis?
  • Memudahkan pemadanan perniagaan anda dengan Rakan Platform Ekonomi Perkongsian yang relevan.
  • Menggalakkan penerokaan idea dan pengambilan risiko dalam adaptasi.
  • Perkongsian pelbagai kajian dan kisah kejayaan sebagai rujukan perniagaan
8. Adakah sebarang bayaran dikenakan untuk menyertai platform Ekonomi Perkongsian ini?
Tiada sebarang bayaran dikenakan untuk menyertai mana-mana Rakan Platform Ekonomi Perkongsian yang telah ditentusahkan. Bayaran hanya akan dikenakan apabila anda melanggan perkhidmatan atau mengupah freelancer melalui platform ini, bergantung pada jenis platform dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh mereka.
9. Siapa yang harus saya hubungi sekiranya saya mempunyai pertanyaan lanjut?
Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lanjut, sila hubungi kami di 1800-88-8338 / +603-83153000 (jika anda berada di luar Malaysia) atau hantarkan e-mel di [email protected]