Aspirasi PRISMA


PRISMA merupakan singkatan bagi Pakej Rangsangan Industri Kreatif Malaysia.
PRISMA adalah antara inisiatif penting jangka pendek Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi membantu kelangsungan dan kelestarian penggiat dan pemain industri di Malaysia sejajar dengan pembudayaan normal baharu berikutan pandemik COVID-19 dan pematuhan kepada Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa.

PROGRAM PEMASARAN & PEMADANAN PERNIAGAAN KANDUNGAN KREATIF DIGITAL (2PS)

Memberi bantuan kepada studio yang menawarkan perkhidmatan kandungan kreatif digital dan yang ingin mengkomersialkan harta intelek mereka

Objektif

 • Mendedahkan studio – studio kandungan kreatif digital kepada pasaran antarabangsa
 • Mewujudkan peluang perniagaan untuk harta intelek atau mempromosi perkhidmatan kandungan kreatif digital mereka
 • Mewujudkan peluang penjualan harta intelek atau perkhidmatan kandungan kreatif digital mereka
 • Permohonan yang Layak

  Ketahui lebih lanjut   

  Soalan Lazim

  PROGRAM PEMBANGUNAN PERUSAHAAN KANDUNGAN DIGITAL (EDP)

  Sebuah program pembangunan berterusan yang bertujuan untuk meminimumkan jurang kemahiran dalam industri kandungan kreatif digital yang meliputi komponen pengembangan teknikal, perniagaan dan pendidikan.

  Objektif

 • Membantu mengurangkan kos syarikat untuk mengendalikan latihan pra-pekerjaan dan mempercepatkan proses latihan para pekerja
 • Menggalakkan perkongsian pengetahuan dan pengalaman dalam ekosistem kandungan digital
 • Meluas dan meningkatkan kemahiran berkaitan industri digital dan perniagaan seperti pengetahuan kreatif dan teknologi, penceritaan, kesenian, prinsip perniagaan dan pemasaran, perakaunan dan lain-lain
 • Permohonan yang Layak

  Ketahui lebih lanjut   

  Soalan Lazim

  PROGRAM PENGGALAKAN PENSTRIMAN & KANDUNGAN VIDEO

  Membantu rakyat terutamanya golongan belia yang berminat untuk mendalami pengetahuan di dalam industri penstriman atas talian dan penghasilan kandungan video kreatif.

  Objektif

 • Menggalakkan aktiviti penstriman baharu secara langsung untuk permainan digital buatan Malaysia
 • Menjadikan salah satu platform promosi dan latihan untuk permainan digital tempatan di media sosial
 • Menghasilkan kandungan dan pendapatan baharu melalui platform video dalam talian
 • Permohonan yang Layak

  Ketahui lebih lanjut   

  Soalan Lazim

  GERAN PRISMA KANDUNGAN KREATIF DIGITAL (DCG PRISMA)

  Membantu pemain industri mengadaptasi norma baharu melalui bantuan geran dalam penghasilan harta intelek yang baharu, mencipta peluang untuk studio membina kandungan yang berkualiti dan pemasaran digital.

  Objektif

 • Menyokong dan menggalakan harta intelek yang baharu, menarik dan diterima di peringkat tempatan dan antarabangsa;
 • Mencipta peluang untuk syarikat – syarikat membina dan mencipta kandungan kreatif digital;
 • Membantu syarikat dalam pemasaran digital dan promosi produk kandungan kreatif digital yang sedia ada.
 • Permohonan yang Layak

  Ketahui lebih lanjut   

  Soalan Lazim

  PROGRAM BANTUAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI KANDUNGAN DIGITAL (BATIK DIGITAL)

  Membantu pemain industri mengadaptasi norma baharu dengan mengekalkan keselamatan data dan kualiti kandungan yang dihasilkan melalui bantuan insentif yang boleh dituntut dalam pembelian perisian (software) dan perkakasan (hardware).

  Objektif

 • Mengurangkan kos perisian dan perkakasan (hardware)syarikat/studio
 • Kesediaan studio tempatan untuk pekerjaan global untuk bersaing dengan studio antarabangsa
 • Kesinambungan operasi perniagaan untuk studio kreatif
 • Permohonan yang Layak


  Ketahui lebih lanjut   

  Soalan Lazim

  UNTUK SEBARANG PERTANYAAN LANJUT


  HUBUNGI KAMI