MSC MALAYSIA DIRECTORY

Explore our database of approximately 3,000 companies registered under MSC Malaysia in this comprehensive directory

FILTER BY

Please grant us access to your location in order to find the nearest digital centre.
You can do so in your browser’s settings menu.

Sertai kami

Dengan lebih 2,000 buah syarikat, status MSC Malaysia yang sangat diminati oleh banyak organisasi IT di negara ini. Dikenali sebagai MSC Malaysia Entity , ianya memberikan syarikat akses kepada insentif eksklusif yang dapat memberi kelebihan yang diperlukan dalam industri IT yang kompetitif.

Proses Permohonan MSC Malaysia

Bagi syarikat yang ingin memohon status MSC Malaysia, berikut adalah langkah-langkah yang perlu anda ketahui

Langkah 1
 • Muat turun dan isi borang permohonan
 • Klik ‘Mohon Status MSC’ untuk mendaftarkan akaun anda dan melengkapkan borang permohonan dalam talian dalam masa 30 hari bekerja.
Langkah 2
 • Permohonan anda akan disemak untuk pemeriksaan awal.
 • Resit pengakuan akan dihantar ke e-mel berdaftar anda setelah pemeriksaan awal permohonan anda berjaya.
 • Penganalisis Perniagaan (BA) akan ditugaskan secara automatik untuk mengesahkan permohonan anda.
 • Langkah ini mengambil masa 7 hari bekerja.
Langkah 3
 • BA akan menilai borang permohonan anda
 • Anda akan diminta untuk menghantar sejumlah dokumen seperti yang diperlukan serta bayaran pemprosesan
 • Pemberitahuan akan dihantar setelah anda melengkapkan permohonan
 • Proses ini mengambil masa selama 20 hari bekerja
Langkah 4

Permohonan anda akan dikemukakan kepada Jawatankuasa Persetujuan (AC)

Pohon Status MSC Malaysia Hari Ini

Mulakan permohonan sekarang dan mulakan perjalanan perniagaan anda untuk menjadi Syarikat Status MSC Malaysia

MOHON MSC STATUS

Sertai kami

Dengan lebih 2,000 buah syarikat, status MSC Malaysia yang sangat diminati oleh banyak organisasi IT di negara ini. Dikenali sebagai MSC Malaysia Entity , ianya memberikan syarikat akses kepada insentif eksklusif yang dapat memberi kelebihan yang diperlukan dalam industri IT yang kompetitif.

Aktiviti MSC Malaysia

Syarikat yang ingin memohon status MSC Malaysia mestilah penyedia perkhidmatan yang berkaitan dengan salah satu daripada yang berikut:

 • Analisis Data Besar (BDA)
 • Kecerdasan Buatan (AI)
 • Teknologi Kewangan (FinTech)
 • Internet Kebendaan (IoT)
 • Pusat Data dan Awan (teknologi / perisian / reka bentuk dan sokongan)
 • Blockchain
 • Teknologi Media Kreatif
 • Perkongsian Platform Ekonomi
 • User Interface and User Experience (UI / UX)
 • Reka Bentuk Litar Bersepadu (IC) dan Perisian Tertanam
 • Percetakan 3D (teknologi / perisian / reka bentuk dan sokongan)
 • Robotik (teknologi / perisian / reka bentuk)
 • Autonomi (teknologi / perisian / reka bentuk dan sokongan)
 • Reka Bentuk dan Sokongan Senibina Sistem / Rangkaian
 • Perkhidmatan Perniagaan Global atau Outsourcing Proses Pengetahuan (tidak termasuk pusat panggilan bukan teknikal dan / atau bernilai rendah, kemasukan data, dan proses penyumberan luar proses pengambilan)

MEMOHON STATUS MSC MALAYSIA HARI INI

Mulakan permohonan sekarang dan mulakan perjalanan perniagaan anda untuk menjadi Syarikat Status MSC Malaysia

memohon status msc