AKAN DATANG! SIMPAN TARIKH INI!​

Program Hubung Perniagaan (BCP) dirancang untuk anda supaya dapat berhubung dan menjana peluang perniagaan, dan untuk menjalin rangkaian, berkolaborasi dan melancarkan idea anda dari mana sahaja anda berada.

BCP menampilkan sesi pemadanan perniagaan di mana para peserta dapat menjadualkan dan mengadakan pertemuan dalam talian dengan bakal rakan niaga.

FAEDAH UTAMA

Cari bakal pelanggan

Cari peluang pelaburan

Menjalin perkongsian yang menguntungkan

Luaskan rangkaian kerjaya anda

Berkongsi dan bertukar pengetahuan

CIRI-CIRI UTAMA

Penglibatan - Perbincangan Kumpulan, Integrasi Kalendar

Penjadual Mesyuarat

Persidangan Video (menyokong beberapa peserta)

BAGAIMANA SAYA MENGAKSES PROGRAM INI?

  1. Sign up to a Premium Account

  2. Access this platform by clicking a link sent to your registered email. You will receive an email invite from Meka ([email protected]). Do add this email as a trusted sender so you don’t miss out on business matching updates!

  3. Curate a list of participants based on your interest

  4. Set online meetings with participants you select

  5. Attend the scheduled session

Penyertaan Terdahulu

PENDAFTARAN

Untuk makluman lanjut sila hubungi kami di  [email protected]