PROGRAM PEMBANGUNAN PERUSAHAAN KANDUNGAN DIGITAL (EDP)

Sebuah program pembangunan berterusan yang bertujuan untuk meminimumkan jurang kemahiran dalam industri kandungan kreatif digital yang meliputi komponen pengembangan teknikal, perniagaan dan pendidikan.

OBJEKTIF

Membantu mengurangkan kos syarikat untuk mengendalikan latihan pra-pekerjaan dan mempercepatkan proses latihan para pekerja

Menggalakkan perkongsian pengetahuan dan pengalaman dalam ekosistem kandungan digital

Meluas dan meningkatkan kemahiran berkaitan industri digital dan perniagaan seperti pengetahuan kreatif dan teknologi, penceritaan, kesenian, prinsip perniagaan dan pemasaran, perakaunan dan lain-lain

GARIS MASA

FEB-MAR 2022
APR-JUN 2022
JUL-SEPT 2022
OCT-DEC 2022
JAN-FEB 2021
MAR-NOV 2021
MAR/JUN/SEP/NOV 2021
NOV 2021

PEMOHON YANG LAYAK

  • Pelajar IPT, graduan lepasan diploma atau sarjana muda
  • Golongan bakat yang mengganggur
  • Pekerja separa mahir / mahir

PROSES ALIRAN

1

Sesi EDP

Pendaftaran permohonan akan dibuka selama 2 minggu sebelum tarikh program, individu yang berminat boleh mendaftar di MDEC Platform

2

Saringan Permohonan

Semua permohonan yang diterima akan disaring berdasarkan kriteria program dan peserta yang berjaya akan menerima notifikasi dari MDEC

3

Sesi EDP

EDP akan dijalankan secara dalam talian / fizikal

4

Maklumbalas permohonan

Maklumbalas EDP akan dikumpul untuk laporan kemajuan / penambahbaikan

5

e-Sijil

Peserta boleh memuat turun e-sijil setelah tamat setiap sesi EDP

KALENDAR EDP 2022

1 & 2 APRIL 2022

Blender 3D Animation (Advanced)

by Asrul Nasirudin (Head Trainer, EXFCO Sdn Bhd)

31 May 2022

Brand Management - Marketing Strategies for Creative Industry

by Diyana Mahad, Lecturer, MMU Cyberjaya

SELESAI

18 June 2022

ZBrush for Beginners

by Vspire Academy

1 & 2 July 2022

UI UX Design Essentials

by Hussin Khan, Adobe Certified Instructor

23 July 2022

Digital Art for Beginners

by Jerome Liew, Graphic Designer

27 August 2022

Adobe Premiere Pro: Video Editing for Beginners

by John Prabakaran Solomon, Video Producer, Mashable Southeast Asia, REV Media Group

7 September 2022

Cinematography for 2D Animation

by Azwan Bin Abdullah

6-8 weeks online course starting October 2021

Unreal Authorized Instructor (UAI) Programme

by Epic Games

18 -19 & 25-26 SEPTEMBER 2021

Computer Graphic (CG) Creator Certification [Basic] Training

by Game Developers Association of the Philippines (GDAP)

FAQ

Frequently asked question

Inisiatif ini merupakan sebuah program pembangunan berterusan yang bertujuan untuk meminimumkan jurang kemahiran dalam industri kandungan kreatif digital dan ia meliputi komponen seperti pengembangan teknikal, perniagaan dan pendidikan.

  • Membantu mengurangkan kos syarikat untuk mengendalikan latihan pra-pekerjaan dan mempercepatkan proses latihan para pekerja
  • Menggalakkan perkongsian pengetahuan dan pengalaman dalam ekosistem kandungan digital
  • Meluas serta meningkatkan kemahiran berkaitan industri digital dan perniagaan seperti pengetahuan kreatif dan teknologi, penceritaan, kesenian, prinsip perniagaan dan pemasaran, perakaunan dan lain-lain.

Terbuka kepada warganegara Malaysia sahaja yang mempunyai minat dalam bidang industri kreatif sama ada pelajar insitut pengajian tinggi (IPT), graduan lepasan diploma atau sarjana muda; golongan bakat yang mengganggur atau pekerja separa mahir / mahir

Pendaftaran EDP akan dibuka sekurang-kurangnya dua minggu sebelum dari tarikh sesi bagi setiap sesi EDP. Pemohon yang berminat boleh mendaftar di laman web EDP.

Tiada sebarang yuran penyertaan bagi menyertai EDP.

EDP akan dijalan secara dalam talian melalui aplikasi Zoom.

Ya, sijil akan diberikan kepada setiap peserta setelah tamat menyertai EDP.