PENDIGITALAN PKS UNTUK INDUSTRI PERKHIDMATAN

Geran Automasi Pintar (Smart Automation Grant—SAG) merupakan geran padanan untuk syarikat disektor perkhidmatan mengaplikasi proses automasi dalam operasi perniagaan, dan bergerak ke arah pendigitalan penuh.

PKS dan syarikat pertengahan dalam sektor perkhidmatan kini dapat memulai perjalanan penggunaan digital mereka dan meningkatkan kemampuan digital mereka untuk terus berusaha maju dalam norma baru ini.

Setiap permohonan yang berjaya akan menerima hingga 50% dari jumlah kos projek, tertakluk kepada had maksimum hingga RM200,000 atau mana-mana yang lebih rendah, melalui pemberian geran padanan ini.

GERAN AUTOMASI PINTAR (SAG)

Apa itu SAG?

Ini adalah geran padanan khusus untuk syarikat perkhidmatan yang akan membantu mereka mengautomasikan proses perniagaan mereka dan bergerak menuju digitalisasi.

Geran ini akan digunakan adalah untuk tujuan memulai pengembangan dan pelaksanaan projek yang mendorong penerapan teknologi untuk mengautomasikan operasi perniagaan.

TEMPOH PROJEK

Tempoh keseluruhan adalah 4 bulan

Pelaksanaan projek untuk pendigitalan operasi perniagaan hanya akan berjalan sehingga selama 1 bulan.

Pasca Pemantauan untuk mencapai hasil dari projek akan dijalankan selama 3 bulan.

HASIL PROJEK YANG DIJANGKAKAN

Berikut adalah hasil projek yang dijangkakan untuk geran SAG:

Peningkatan hasil perniagaan.

Penjimatan kos perniagaan.

Pengurangan kitaran masa pemprosesan.

Pengurangan tenaga kerja.

Sumber pertumbuhan baru perniagaan.

Siapa yang layak memohon?


Sektor Perkhidmatan Am

Pemohon dikehendaki memenuhi kriteria berikut setiap masa permohonan; dan jika diluluskan sepanjang masa dalam Tempoh Ketersediaan Projek:

1. Syarikat

 • Diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Syarikat 2016;
 • Modal terbitan dan berbayar sekurang-kurangnya RM50,000;
 • Minimum 51% ekuiti yang dipegang oleh rakyat Malaysia; dan

2. Aktiviti perniagaan berdaftar yang terdiri daripada aktiviti tradisional atau bukan teknologi dari sektor perkhidmatan;

3. Jangan menjadi subjek perintah pembubaran / penggulungan / muflis;

4.Tidak menimbulkan masalah dan / atau tidak aktif;

5. Telah menandatangani kontrak bertulis atau perjanjian dengan rakan teknologi untuk pengembangan dan pelaksanaan projek; dan

6. Sekiranya sebelum ini telah menerima sebarang geran MDEC / kerajaan, pemohon mesti menunjukkan penyelesaian dan kejayaan projek yang dibiayai.


Sektor Perkhidmatan Profesional

Pemohon dikehendaki memenuhi kriteria berikut setiap masa permohonan; dan jika diluluskan sepanjang masa dalam Tempoh Ketersediaan Projek:

1. Syarikat / Hak Milik Tunggal / Perkongsian:

 • Berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau undang-undang atau peraturan Malaysia yang berkaitan.;
 • Minimum 51% dimiliki oleh rakyat Malaysia; dan
 • Menyediakan perkhidmatan profesional yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada Undang-Undang, Perakaunan, Ukur, Kejuruteraan, Senibina, Konsultasi, Pengurusan, Pekerjaan dan Keselamatan (Agensi Swasta);

ATAU

2. Perkongsian Liabiliti Terhad

 • Berdaftar di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 atau undang-undang atau peraturan Malaysia yang berkaitan;
 • Minimum 51% dimiliki oleh rakyat Malaysia; dan
 • Menyediakan perkhidmatan profesional yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada Undang-Undang, Perakaunan, Ukur, Kejuruteraan, Senibina, Konsultasi, Pengurusan, Pekerjaan dan Keselamatan (Agensi Swasta);

3. aktiviti perniagaan berdaftar yang terdiri daripada aktiviti tradisional atau bukan teknologi dari sektor perkhidmatan;

4. Jangan menjadi subjek perintah pembubaran / penggulungan / muflis;

5.Tidak menimbulkan masalah dan / atau tidak aktif;

6. Telah menandatangani kontrak bertulis atau perjanjian dengan rakan teknologi untuk pengembangan dan pelaksanaan projek; dan

7. Sekiranya sebelum ini telah menerima apa-apa geran MDEC / kerajaan, pemohon mesti menunjukkan penyelesaian dan kejayaan projek yang dibiayai.

TARIKH PEMBENTANGAN BAGI GERAN AUTOMASI PINTAR (SAG)


BATCH 1 – TUTUP

TARIKH PEMBENTANGAN: 29 JULAI 2020

TARIKH TUTUP PENGHANTARAN: 17 OGOS 2020

TARIKH PITCHING: 4 SEPTEMBER 2020

BATCH 2 – TUTUP

TARIKH PEMBENTANGAN: 27 OGOS 2020

TARIKH TUTUP PENGHANTARAN: 14 SEPTEMBER 2020

TARIKH PITCHING: 30 SEPTEMBER 2020

BATCH 3 – TUTUP

TARIKH PEMBENTANGAN: 29 SEPTEMBER 2020

TARIKH TUTUP PENGHANTARAN: 14 OKTOBER 2020

TARIKH PITCHING: 30 OKTOBER 2020

SOALAN LAZIM

Apa itu Geran Automasi Pintar (SAG)?

SAG geran padanan untuk syarikat perkhidmatan untuk mengautomasikan proses perniagaan mereka dan bergerak menuju digitalisasi.

Untuk apa ia boleh digunakan?

Geran padanan akan digunakan bagi tujuan memulai pelaksanaan projek dengan mengguna pakai teknologi untuk mengautomasikan operasi perniagaan.

Apakah hasil yang diharapkan dari SAG?

Pemberian padanan ini bertujuan untuk membantu syarikat perkhidmatan yang memulakan automasi untuk mencapai salah satu hasil berikut:


 • Peningkatan hasil perniagaan.
 • Penjimatan kos perniagaan.
 • Pengurangan kitaran masa pemprosesan.
 • Pengurangan tenaga kerja.
 • Sumber pertumbuhan baru perniagaan.

Siapa yang layak memohon?

Pemohon mestilah syarikat dengan aktiviti perniagaan berdaftar yang terdiri daripada aktiviti tradisional atau bukan teknologi dari sektor perkhidmatan.


Syarikat dari sektor perkhidmatan merangkumi Runcit, Pemborong, Makanan dan Minuman, Pelancongan, Logistik, Pengangkutan, Pendidikan, Penjagaan Kesihatan, Harta Tanah, Perkhidmatan Profesional dan Perkhidmatan Kewangan. Senarai sektor perkhidmatan akan sentiasa dikemas kini.

Apakah kriteria kelayakan?

Untuk memenuhi syarat untuk SAG, syarikat mesti:


Sektor Perkhidmatan Am

Pemohon dikehendaki memenuhi kriteria berikut setiap masa permohonan; dan jika diluluskan sepanjang masa dalam Tempoh Ketersediaan Projek:

1. Syarikat:

 • diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Syarikat 2016;
 • Modal terbitan dan berbayar sekurang-kurangnya RM50,000;
 • Minimum 51% ekuiti yang dipegang oleh rakyat Malaysia; dan

2. Kegiatan perniagaan berdaftar yang terdiri daripada aktiviti tradisional atau bukan teknologi dari sektor perkhidmatan;

3. Tidak menjadi subjek perintah pembubaran / penggulungan / muflis;

4. Tidak mempunyai masalah kebimbangan dan / atau tidak aktif;

5. Telah menandatangani kontrak bertulis atau perjanjian komited dengan rakan teknologi untuk pembangunan dan pelaksanaan projek; dan

6. Sekiranya sebelum ini telah menerima sebarang geran MDEC / kerajaan, pemohon mesti menunjukkan penyelesaian dan kejayaan projek yang dibiayai.


Sektor Perkhidmatan Profesional

Pemohon dikehendaki memenuhi kriteria berikut setiap masa permohonan; dan jika diluluskan sepanjang masa dalam Tempoh Ketersediaan Projek:

1. Syarikat / Hak Milik Tunggal / Perkongsian:

 • Berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau undang-undang atau peraturan Malaysia yang berkaitan.
 • Minimum 51% dimiliki oleh rakyat Malaysia; dan
 • Menyediakan perkhidmatan profesional yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada Undang-Undang, Perakaunan, Ukur, Kejuruteraan, Senibina, Konsultasi, Pengurusan, Pekerjaan dan Keselamatan (Agensi Swasta);
 • ATAU

  2. Perkongsian Liabiliti Terhad

  • Berdaftar di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 atau undang-undang atau peraturan Malaysia yang berkaitan;
  • Minimum 51% dimiliki oleh rakyat Malaysia; dan
  • Menyediakan perkhidmatan profesional yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada Undang-Undang, Perakaunan, Ukur, Kejuruteraan, Senibina, Konsultasi, Pengurusan, Pekerjaan dan Keselamatan (Agensi Swasta);

  3. Aktiviti perniagaan berdaftar yang terdiri daripada aktiviti tradisional atau bukan teknologi dari sektor perkhidmatan;

  4. Tidak boleh menjadi subjek perintah pembubaran / penggulungan / muflis;

  5. Tidak mempunyai masalah kebimbangan dan / atau tidak aktif;

  6. Telah menandatangani kontrak bertulis atau perjanjian komited dengan rakan teknologi untuk pembangunan dan pelaksanaan projek; dan

  7. Sekiranya sebelum ini telah menerima apa-apa geran MDEC / kerajaan, pemohon mesti menunjukkan penyelesaian dan kejayaan projek yang dibiayai.

  Berapakah perbelanjaan yang layak?

  Perbelanjaan yang layak adalah kos projek yang diluluskan yang sangat penting untuk kejayaan projek.


  Perbelanjaan merangkumi:


  • Kos perkakasan IT atau peralatan IT
  • Kos Perisian yang berkaitan
  • Bayaran lesen
  • Proses reka bentuk semula
  • Kos ujian dan pensijilan yang berkaitan dengan pembangunan projek.
  • Kos latihan yang berkaitan dengan projek


  Perbelanjaan yang tidak layak:


  • Gaji
  • Penyumberan luar negara
  • Penentukuran (dianggap sebagai bahagian penyelenggaraan)
  • Sebarang bentuk cukai
  • Perbelanjaan untuk mendapatkan sijil & pentauliahan
  • Penyelenggaraan loji / peralatan
  • Komputer dan periferal tujuan umum
  • Telefon bimbit
  • Tablet, komputer riba dan komputer peribadi
  • Kamera
  • Perabot atau sebarang bahan dalaman pejabat.
  • Perbelanjaan perjalanan
  • Bimbingan
  • Utiliti
  • Penyewaan pejabat
  • Bayaran audit
  • Bayaran kesetiausahaan

  Berapakah jumlah geran sepadan ini?

  Jumlah geran sepadan yang akan diberikan kepada setiap pemohon sehingga lima puluh peratus (50%) dari jumlah kos projek atau dikenakan had maksimum sehingga RM200,000 yang mana lebih rendah.

  Apakah proses pembayaran balik?

  Pemohon yang berjaya perlu membayar 50% daripada jumlah kos projek dan seterusnya akan mendapat pembayaran balik

  Geran sepadan akan diganti berdasarkan pencapaian pencapaian pencapaian yang dipersetujui, yang akan dibatasi kepada pembayaran dua kali seperti berikut;


  Bayaran Pertama – Kos Pelaksanaan

  • 50% daripada jumlah geran yang diluluskan untuk Project Milestone One (1) yang dapat diserahkan;

  Bayaran ke-2 / Akhir – Kos yang tinggal

  • 50% daripada jumlah geran yang diluluskan untuk Tonggak Projek Dua (2) boleh dihantar / Terakhir dapat dihantar;

  Berapakah jangka masa projek di bawah geran sepadan ini?

  Jangka waktu pelaksanaan projek adalah hingga satu (1) bulan dan pasca pemantauan untuk mencapai hasil projek hingga tiga (3) bulan. Tempoh keseluruhan 4 bulan.


  Penerima SAG (Penerima) boleh memohon kepada MDEC untuk lanjutan tarikh berikutnya, dengan melayani permintaan bertulis di MDEC tidak kurang dari Satu (1) bulan atau tempoh lain seperti yang dipersetujui oleh MDEC, sebelum berakhirnya tarikh tersebut, bersama-sama dengan justifikasi dan dokumen sokongannya untuk permintaan tersebut, dan MDEC mungkin tetapi tidak diwajibkan untuk memberikan perpanjangan, dengan syarat selalu bahawa pelanjutan tersebut, jika diberikan, tidak boleh melebihi jangka masa lanjutan maksimum:


 • Tarikh Pelaksanaan Projek – sehingga 1 bulan
 • Tarikh Penyiapan Projek – hingga sepertiga (1/3) dari Tempoh Projek yang asal (tertakluk kepada cadangan Penilai Projek jika berkenaan);
 • Cara memohon?

  Geran padanan ini boleh dikemukakan melalui:

  • Program digitalisasi khusus di bawah Bahagian Digital Digital Adoption MDEC; atau
  • Permohonan terus dalam talian

  Catatan : Untuk kedua-dua pendekatan, borang permohonan akan dihantar dan diproses sepenuhnya oleh MDEC.


  Program digitalisasi khusus di bawah Bahagian Penggunaan Digital Perniagaan MDEC


  • MDEC akan mengadakan program digitalisasi khusus dengan rakan transformasi digital.
  • Di bawah program-program ini, PKS akan menerima panduan untuk mengembangkan pendekatan terstruktur untuk operasi mereka dan dapat juga mengenali kemungkinan titik dan peluang sakit di ruang digital.
  • Ini akan meningkatkan kadar kejayaan PKS untuk mendigitalkan perniagaan mereka kerana mereka akan dilengkapi dengan pengetahuan dalam bidang transformasi digital tertentu setelah menjalani program.
  • PKS akan melalui pendekatan pegangan tangan di mana mereka akan dipadankan dengan penyedia penyelesaian teknologi terpilih untuk menguji penyelesaian yang relevan dan menerima panduan untuk menilai keberkesanan penyelesaian digital.
  • Selanjutnya, PKS akan berbagi rencana mereka untuk mulai mengembangkan atau menggunakan teknologi baru untuk mendigitalkan operasi bisnis mereka dengan penyedia penyelesaian teknologi yang dipilih
  • Sesi taklimat geran akan dilakukan untuk PKS bagi memulakan proses permohonan geran.
  • Selepas menghadiri taklimat geran dipenghujung program, rakan transformasi digital akan membantu penyusunan dan penghantaran borang permohonan kepada MDEC.
  • Penyerahan hendaklah terdiri daripada borang permohonan yang lengkap, dek lapangan dan cadangan penyelesaian digital berserta dokumen syarikat lain yang relevan seperti yang diminta.
  • Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai permohonan tersebut, sila hubungi Pusat Perhubungan Pelanggan MDEC kami di 1-800-88-8338 atau [email protected]

  Permohonan terus dalam talian


  • PKS yang berminat boleh mendaftarkan minat mereka di mdec.my/sag.
  • PKS akan diberitahu mengenai tarikh taklimat oleh MDEC.
  • MDEC akan mengadakan sesi taklimat geran dan pemohon boleh memulakan proses permohonan geran.
  • Setelah menghadiri taklimat SAG, semua permohonan perlu dihantar dalam talian selewat-lewatnya pada tarikh akhir yang berkenaan.
  • Penyerahan hendaklah terdiri daripada borang permohonan yang lengkap, dek lapangan dan cadangan penyelesaian digital berserta dokumen syarikat lain yang relevan seperti yang diminta.
  • Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai permohonan tersebut, silakan hubungi Pusat Perhubungan Pelanggan MDEC kami di 1-800-88-8338 atau [email protected]

  Apakah mekanisme pemberian geran tersebut?

  Semua pemohon yang disenarai pendek perlu mengemukakan cadangan proses automasi perniagaan mereka dalam menyelesaikan perniagaan mereka.

  Persetujuan pemberian geran akan dibuat berdasarkan keputusan yang dibuat semasa sesi pembentangan cadangan.

  Saya pemilik Malaysia tetapi syarikat saya berdaftar di luar negara. Bolehkah saya ikut serta?

  Tidak kerana kriteria kelayakan SAG dimasukkan dalam undang-undang Malaysia.

  Bagaimanakah cara mengemukakan permohonan saya jika saya memiliki beberapa syarikat?

  SAG dibenarkan sekali untuk syarikat dengan pegangan saham yang sama

  Apa peranan MDEC dalam Geran Automasi Pintar ini?

  MDEC adalah pengurus Program untuk Geran Automasi Pintar.

  Bilakah saya akan mengetahui hasil penyerahan saya? Bagaimana saya akan diberitahu?

  CLIC akan mengakui penerimaan penyerahan lengkap dari segi borang permohonan dan dokumen sokongan.


  MDEC mengesahkan permohonan berdasarkan kriteria kelayakan dan akan memberitahu pemohon melalui e-mel untuk mengambil bahagian dalam sesi pitching.

  PENDAFTARAN TELAH DITUTUP