Transaksi Pendigitan

Menyediakan ekosistem Teknologi Kewangan (Fintech) yang teratur bukanlah perkara mudah. Oleh sebab itu, MDEC telah terlibat dengan syarikat permula, pelabur dan inovator dari seluruh dunia untuk merealisasikan bercita-cita besar.

Dengan memanfaatkan kepakaran rakan kongsi dan pengetahuan kami dalam bidang Kewangan Islam, kami berharap dapat menjadikan Malaysia sebagai hab Fintech untuk memberi perkhidmatan kepada pasaran yang berbeza.

Fintech di Malaysia

Mengenai penerimaan terhadap Fintech, satu kajian menunjukkan bahawa rakyat Malaysia masih berteraskan penggunaan wang tunai. Berikut merupakan statistik:

85%

Peratusan orang dewasa yang mempunyai akaun deposit -> – 25% – Peratusan orang dewasa yang menggunakan perkhidmatan pembiayaan (kad kredit, pembiayaan mikro, dll.)

34%

Peratusan pemilik kad debit yang menggunakan kad mereka pada tahun 2017

63%

Jumlah orang dewasa yang menyimpan wang pada tahun 2017 -> 38% – Jumlah orang dewasa yang menyimpan wang di institusi kewangan
Source: Findex 2017

Inisiatif Fintech

Oleh kerana Malaysia menyasarkan untuk menjadi pemain utama dalam industri Fintech, MDEC telah melancarkan beberapa inisiatif termasuk bekerjasama dengan pakar industri lain untuk merealisasikan hasrat ini.

The Orbit
Ditubuhkan dengan kerjasama beberapa pemain utama dalam industri Fintech, The Orbit merupakan ruang kerja bersama yang berfungsi sebagai medium penghubung bagi pemain Fintech tempatan dan asing, yang membolehkan syarikat permula berinteraksi dengan pemimpin industri .
Akademi Fintech
Pendidikan adalah salah satu kaedah terbaik untuk meningkatkan bakat Fintech yang berpotensi. Untuk itu, MDEC telah bekerjasama dengan institusi pengajian tinggi untuk menyampaikan kuliah dan modul di Fintech. MDEC turut bekerjasama dengan pengawal selia tempatan seperti Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Keselamatan Malaysia untuk mengadakan kem serta siri seminar berhubung peraturan setiap tahun.
Pemecutan
Untuk merangsang industri Fintech Malaysia lebih berkembang, MDEC telah melancarkan inisiatif Accelerator yang memberi peluang kepada syarikat pemula Fintech untuk pelaburan tempatan dan asing. Selain itu, inisiatif ini juga memberi peluang kepada syarikat pemula untuk berkerjasama dengan industri tempatan dan berkongsi tentang matlamat penting industri ini.
Makmal Inovasi Kewangan
Ditubuhkan dengan kerjasama Dana Pembangunan Modal Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCDF) dan Bank Negara Malaysia, Makmal Inovasi Kewangan bertujuan untuk mempercepat inovasi dalam perkhidmatan kewangan digital dengan penyelesaian baru atau lebih baik yang memperkasakan kehidupan harian orang berpendapatan rendah dan sederhana.
Fintech Booster
Fintech Booster adalah program pengembangan kapasiti oleh MDEC, bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia (BNM) untuk membantu syarikat Fintech, tempatan dan asing dalam mengembangkan produk dan perkhidmatan mereka melalui tiga modul yang dirancang secara strategik; Undang-undang & Pematuhan, Model Perniagaan, dan Teknologi.

eBerkat

Ketahui lebih lanjut mengenai Perkhidmatan Kewangan Digital untuk PKS B40 dan Mikro.

Learn More

Fintech Booster

Ketahui lebih lanjut mengenai Fintech Booster

Learn More

The Orbit

Ketahui lebih lanjut mengenai Fintech Innovation Hub kami, Orbit

Learn More