MENGHASILKAN IP TEMPATAN

Mempunyai idea hebat seterusnya hanyalah permulaan. Sekiranya anda ingin menghidupkan projek kandungan digital, animasi, atau kesan visual seterusnya, tidak ada cara yang lebih baik untuk melakukannya daripada memanfaatkan terus rangkaian teknologi dan perniagaan yang betul. Ingat, membuat kandungan digital tidak hanya bergantung pada kemahiran kreatif dan teknikal individu atau pasukan; mempunyai akses teknologi kreatif bertaraf dunia dan komuniti perniagaan yang sangat menerima dan menyokong. Di sinilah Kre8tif! Inc. masuk.

Dahulu dikenali sebagai Pusat Kandungan Kreatif Animasi Malaysia (MAC3). Kre8tif! Inc. adalah pemacu kandungan untuk permulaan animasi kecil dan sederhana untuk menyokong dan mempercepat perniagaan kandungan kreatif mereka.

TAHUKAH ANDA?


Perkataan Latin   anima   bermaksud “nafas, jiwa”.

Kata sifat Bahasa Inggeris   animate
yang bermaksud “hidup” berasal dari kata kerja Latin   animare,   yang bermaksud “untuk menghidupkan,” yang seterusnya berasal dari   anima.

Objektif

Untuk membuat kandungan berkualiti yang dapat dikembangkan, dipamerkan atau dipasarkan di seluruh dunia.
Untuk memangkin dan memupuk perkembangan IP kreatif.
Untuk menarik pembangun kandungan kreatif untuk tampil dengan idea dan cerita yang lebih hebat.

Kebaikannya

Inilah yang kami tawarkan:

Bimbingan satu demi satu

Akses ke Kre8tif! Inc Seminar

Petua Pitching

Harga sewa bersubsidi

Akses ke jalur lebar

Akses ke bilik mesyuarat

Akses ke ruang acara.

TAHUKAH ANDA?


Rendering adalah proses yang terlibat dalam penghasilan gambar tiga dimensi dua dimensi atau
dari model melalui program aplikasi.

KELAYAKAN


KRITERIA KELAYAKAN

 • Memiliki sekurang-kurangnya 1 IP baru yang tidak dikomersialkan atau dikomersialkan
 • Memiliki rekod prestasi minimum satu (1) tahun dalam setiap pengembangan karya kreatif sama ada sebagai penyedia perkhidmatan luar atau dalam pembuatan karya asli
 • Diperbadankan di Malaysia
 • Minimum 51% pemilikan sah dan berfaedah diberikan di Malaysia
 • Bukan subjek perintah penggulungan


KRITERIA KELAYAKAN

 • Memiliki sekurang-kurangnya 1 IP baru yang tidak dikomersialkan atau dikomersialkan
 • Memiliki rekod prestasi minimum satu (1) tahun dalam setiap pengembangan karya kreatif sama ada sebagai penyedia perkhidmatan luar atau dalam pembuatan karya asli
 • Berdaftar di Malaysia
 • Minimum 51% pemilikan sah dan berfaedah diberikan di Malaysia
 • Bukan subjek perintah penggulungan


KRITERIA KELAYAKAN

 • Memiliki sekurang-kurangnya 1 IP baru yang tidak dikomersialkan atau dikomersialkan
 • Memiliki rekod prestasi minimum satu (1) tahun dalam setiap pengembangan karya kreatif sama ada sebagai penyedia perkhidmatan sumber luar atau dalam pembuatan karya asli
 • Berdaftar di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012
 • Mempunyai minimum 51% dimiliki oleh rakyat Malaysia
 • Bukan subjek perintah penggulungan

PENDAFTARAN TELAH DITUTUP!

T permohonan untuk Kre8tif! Inc. ditutup pada 15 Mei 2020. Terima kasih untuk semua syarikat berdaftar.