DATA LABS (PROJEK PERINTIS)

APA ITU DATALABS? (PROJEK PERINTIS)

‘Data Labs’ adalah inisiatif perintis yang dipacu oleh MDEC untuk memperkasakan sektor yang pelbagai (berdasarkan permintaan), dengan menerapkan teknologi digital, seperti Internet Kebendaan (IoT), Analitis Data Raya (BDA) dan Kecerdasan Buatan (AI) untuk mengekalkan & meningkatkan digitalisasi di seluruh sektor yang dikenal pasti untuk berubah menjadi Berkemahiran Tinggi, Berteraskan Digital dan Dipacu Data yang akhirnya meningkatkan ekonomi digital negara.

MENGEKALKAN ADAPTASI DATA SECARA BERSKALA ​

Mengoptimumkan dan Meningkatkan Produktiviti

Meningkatkan Minat dan Penyertaan

Meningkatkan Kesinambungan dan Secara Berskala

Melonjakkan Perkembangan Ekonomi Digital

PENGGUNAAN DATA DIGITAL SECARA BERSKALA​​

KERJASAMA PEMBANGUNAN PROJEK PERINTIS​

Inisiatif perintis yang dipacu oleh MDEC dengan kerjasama pihak berkepentingan utama dan rakan ekosistem;​

 1. Untuk mengesahkan dan meningkatkan penerapan teknologi digital untuk meningkatkan taraf hidup ramai orang, yang dapat memberikan kesan kepada negara ​
 2. Untuk mengubah sektor tradisional menjadi Berkemahiran Tinggi, diberi kuasa secara digital dan didorong oleh data​
 3. Untuk meningkatkan ekonomi digital dengan penekanan utama pada prospek kelestarian dan skalabiliti​

Penggunaan Projek Perintis di Selangor

Automasi Sistem Fertigasi yang dipacu data, Penggredan Cili diperkasakan Kecerdasan Buatan, Automasi Pengawalan Serangga

Penggunaan Projek Perintis di Sarawak

Penyemburan Automasi, Sistem Pemantauan & pengawalan Racun Perosak yang Dipacu Data

Penggunaan Projek Perintis di Penang

Sistem Automasi Pemantauan & Pengawalan Kolam yang Dipacu Data

Penggunaan Projek Perintis di Johor

Sistem Automasi Pemantauan & Rawatan yang Dipacu Data

Penggunaan Projek Perintis di Johor

Pemetaan geo menggunakan teknologi dron yang dipacu data

Penggunaan Projek Perintis di Kedah

Pemantauan Tanah dan Pengairan Air diperkasakan Kecerdasan Buatan(AI)

Penggunaan Projek Perintis di WP Kuala Lumpur

Penjejakan Masa Nyata Lokomotif untuk Penghantaran & Penggunaan Projek Sah yang Dipacu Data

Penggunaan Projek Perintis di WP Kuala Lumpur

Projek Teleperubatan pintar yang diperkasa Kecerdasan Buatan (AI) dan dipacu Data

Penggunaan Projek Perintis di Selangor

Pemantauan Kesihatan Tanah dan Daun yang dipacu Data

Projek Berpotensi Akan Datang

Bandar Pintar

Logistik Pintar

Sumber Manusia Pintar

Peruncitan Pintar

Penjagaan Kesihatan Pintar

Teknologi Dron

Bandar Pintar

Logistik Pintar

Sumber Manusia Pintar

Peruncitan Pintar

Penjagaan Kesihatan Pintar

Teknologi Dron

Lihat program lain di bawah DataKITA

Program Data Driven Enterprise

Mempromosikan dan membangunkan perusahaan perniagaan ke arah membuat keputusan berteraskan data bagi mencipta nilai daripada data.

DataKITA.Hub

Pusat sehenti untuk semua perkara berkaitan Data-AI, untuk memulakan dan memperkayakan proses perjalanan data bagi perniagaan


Program Data Technology Providers

Memudahkan ekosistem kolaboratif yang dinamik untuk menjadi pemangkin dan memperluas penggunaan teknologi data untuk perusahaan perniagaan.

HUBUNGI KAMI

Sila hubungi kami untuk sebarang pertanyaan yang lanjut dan juga untuk meneroka potensi kerjasama ke arah memangkin agenda transformasi digital negara.

SOALAN LAZIM

Program ini merangkumi pengesahan teknologi. Di MDEC, kami sangat menekankan faktor kelestarian dan skalabiliti. Setelah pengesahan teknologi berjaya, eLadang; projek perintis Digital Agtech disesuaikan dengan perkembangan ‘eLadang Digital Labs’. Makmal Digital ini memfokuskan untuk melatih, mengesahkan dan mendorong penggunaan teknologi digital dalam pertanian untuk meningkatkan hasil pengeluaran, kualiti dan meningkatkan pendapatan petani.

 • Secara progresif mendorong penerapan Digital Agtech di seluruh sektor pertanian untuk meningkatkan produktiviti & pendapatan bagi masyarakat petani.
 • Membantu pembangunan ekosistem pertanian yang cergas merangkumi permintaan(demand) dan penawaran (supply) secara aktif.
 • Merapatkan hubungan dengan rakan ekosistem, berdasarkan permintaan(demand) dan penawaran(supply).
 • Mengkoordinasikan prospek peningkatan / penambahan tenaga kerja melalui makmal digital agar komuniti petani dapat menaik taraf untuk menjadi petani ‘ekonomi digital’.

Komuniti yang berkaitan dengan pertanian, iaitu petani, persatuan, dan lain-lain (baik semasa & baru), Rakan Teknologi, Rakan Pembiayaan, Agensi, Organisasi, dan lain-lain yang berminat untuk meneroka prospek digital.

 • Syarikat hendaklah didaftarkan di Malaysia.
 • Penyelesaian yang dilaksanakan di ladang-ladang ujian dengan rekod prestasi yang baik.
 • Penyebaran projek teknologi digital yang berjaya
 • Pasukan projek yang berdedikasi dengan latar belakang pertanian akan menjadi kelebihan tambahan
 • Membangunkan produk / perkhidmatan pada teknologi digital
 • Terbuka kepada pertukaran pengetahuan / latihan untuk meningkatkan penggunaan teknologi digital.

Panel penasihat akan mengkaji aplikasi, berdasarkan kelayakan, skalabilitasi dan pengesahan penggunaan teknologi. Sekiranya diperlukan, akan ada sesi penjelasan yang dijadualkan oleh pasukan projek untuk memahami lebih lanjut mengenai kertas cadangan yang dikemukakan.

Ya, MDEC sentiasa mengalu-alukan kerjasama antara pihak yang berkaitan.