POLISI MDEC

MDEC menyokong usaha pencegahan rasuah oleh Kerajaan dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dengan mengukuhkan governans korporat dan pengamalan berterusan standard tertinggi dalam praktis ketelusan perniagaan, tanpa mengira mana-mana dan apabila perniagaan melibatkan pengarah, pekerja, pembekal, penerima, peserta dan pelanggan MDEC.

Demi memastikan pematuhan ini, MDEC kini menambahbaik panduan dan polisi sedia ada yang tergunapakai kepada pengarah, pengurusan, pekerja dan individiu yang berkaitan dengan MDEC, sejajar dengan undang-undang Malaysia yang relevan. Panduan dan polisi tersebut adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa oleh Lembaga Pengarah mengikut kesesuaian demi menjaga kepentingan MDEC, atau sepertimana yang dikehendaki oleh undang-undang.

MUAT TURUN

PERTANYAAN

Anda boleh berhubung mengenai Jabatan Integriti dan Governans (IGD) secara bersemuka, surat, telefon dan emel seperti maklumat di bawah:

Jabatan Integriti dan Governans
Malaysia Digital Economy Corporation Sdn Bhd (389346-D)
2360, Persiaran APEC
63000, Cyberjaya
Selangor Darul Ehsan
Talian Langsung :+603 8315 3293
Email: [email protected]