TATACARA KELAKUAN MDEC

Tatacara Kelakuan untuk Para Pekerja MDEC

MDEC sangat komited dalam menjunjung tinggi kelakuan korporat terbaik, dan menjadi tanggungjawab setiap pekerja demi memastikan pematuhan standard etika yang tinggi.

Kod tatacara ini dijadikan panduan tentang standard kelakuan yang diharapkan pada setiap pekerja MDEC dalam mengendalikan perniagaan kami.

Tatacara Kelakuan untuk Pembekal/Vendor

MDEC menaruh harapan terhadap pembida, pembekal, kontraktor, konsultan atau penyedia perkhidmatan lain (“Pembekal“), penerima geran tunai atau tajaan daripada MDEC (“Penerima“), individu yang menyertai mana-mana program kelolaan atau anjuran bersama MDEC (“Peserta“) dan pelanggan (“Pelanggan“) untuk menjalankan perniagaan mereka dengan penuh beretika dan profesional.

Kod tatacara ini dijadikan panduan tentang standard kelakuan yang diharapkan pada setiap Pembekal/Penerima/Peserta MDEC dalam mengendalikan perniagaan dengan MDEC.

MUAT TURUN

PERTANYAAN

Anda boleh berhubung mengenai Jabatan Integriti dan Governans (IGD) secara bersemuka, surat, telefon dan emel seperti maklumat di bawah:

Jabatan Integriti dan Governans
Malaysia Digital Economy Corporation Sdn Bhd (389346-D)
2360, Persiaran APEC
63000, Cyberjaya
Selangor Darul Ehsan
Talian Langsung :+603 8315 3293
Email: [email protected]