Cloud First

LATAR BELAKANG

Strategi ‘Cloud First’ pertama kali diperkenalkan di Malaysia Digital Implementation Council Meeting (ICM) ke-29 pada 19 Oktober 2017. Strategi ini merupakan inisiatif antarabangsa yang menyarankan penggunaan pengkomputeraan awan di sektor awam. Sasaran kerajaan adalah untuk mencapai 50% penggunaan pengkomputeraan awan di sektor awam menjelang 2025.

MANDAT

Dasar ‘Cloud First’ telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri pada 29 Januari 2020 melalui Memorandum kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia mengenai Kerangka Dasar Hab Perkhidmatan Awan dan Pusat Data Kebangsaan. Selaras dengan keputusan ini, sektor awam kini dikehendaki untuk mengutamakan penggunaan pengkomputeraan awan di bawah Dasar ‘Cloud First’.

Bagi merealisasikan 50% penggunaan pengkomputeraan awan di sektor awam, Cloud Computing Committee (C3) ditubuhkan di bawah Jawatankuasa Pemodenan dan Pendigitalan Sektor Awam (JPPSA) oleh kerajaan pusat pada Ogos 2019.

INFO PENGKOMPUTERAAN AWAN

Kenali Pengkomputeran Awan bermula dari definisi , bagaimana ianya berfungsi, kelebihan Pengkomputeran Awan berbanding IT tradisional dan aspek sekuritinya. Klik pada soalan di bawah untuk ketahui maklumat lanjut:

POLISI PENGKOMPUTERAAN AWAN

Hala tuju Kerajaan berkenaan Cloud dan sokongan Kerajaan pusat kepada agensi dalam melaksanakan Cloud

Pengurusan Rahsia Rasmi

Pengiktirafan pembekal (CSP)

Garis Panduan Pengkomputeraan Awan Sektor Awan

Kaedah perolehan

PANDUAN PELAKSANAAN

Ingin melaksanakan Pengkomputeran Awan di tempat kerja anda? Jom sama-sama kita fahami:

  • Kriteria penilaian keperluan untuk berpindah ke Pengkomputeraan Awan dan aspek yang perlu diberi pertimbangan dalam proses pemindahan
  • Pemilihan model Pengkomputeraan Awan yang bersesuaian dengan agensi, termasuk perancangan spesifikasi perkhidmatan dan keselamatannya
  • Penilaian dan pemilihan Pembekal Perkhidmatan Awan, termasuk proses perolehan bagi langganan perkhidmatan awan

PAUTAN STRATEGIK

Tuple
Tuple
Tuple
Tuple
Tuple
Tuple
Tuple
Tuple
Tuple
Tuple
Tuple

E-POSTER

UNTUK SEBARANG PERTANYAAN LANJUT